Evropsky významná lokalita Pilíky

Na horním konci Hrabové byla po roce 1960 vybudována soustava důlních nádrží, která se nalézá na území bývalého rybníka Pilík a která je v současnosti vedena pod záštitou Evropské unie v seznamu evropsky významných lokalit. Na území bývalého panského rybníka Pilík v nejjižnější části Hrabové došlo po roce 1960 v souvislosti s výstavbou Dolu Paskov k vybudování odkalovacích nádrží pro praní uhlí. Součástí evropsky významné lokality jsou tři odkalovací … Pokračování textu Evropsky významná lokalita Pilíky