Pozvání na 7. zasedání Zastupitelstva

Pozvání na 7. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Hrabová,
které se koná dne 16. 9. 2015 v 15.00 hodin
v budově Úřadu městského obvodu Hrabová, Bažanova 174/4,
Ostrava-Hrabová

Program zasedání:

 1. Zpráva o plnění rozpočtu statutárního města Ostravy – městského obvodu Hrabová za I. pololetí roku 2015.
 2. Úprava rozpočtu statutárního města Ostravy – městského obvodu Hrabová k 30.9. 2015.
 3. Návrh požadavků městského obvodu Hrabová na kapitálový rozpočet statutárního města Ostravy pro rok 2016 a kapitálový výhled na léta 2017 — 2019.
 4. Uzavření smlouvy o dílo na stavbu „Parkovací plochy Šídlovec, SO 104 — Parkoviště č.4, Ostrava-Hrabová”.
 5. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu „Rekonstrukce chodníku podél ul. Jezdiště vč. napojení na ul. U Kotelny, Ostrava-Hrabová”.
 6. Uzavření smlouvy o dílo na stavbu „Venkovní schodiště Domovská – Příborská, Ostrava-Hrabová”.
 7. Uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby „Výstavba kolumbária na místním hřbitově, Ostrava-Hrabová”.
 8. Stanovisko ke směně a svěření pozemků v křižovatce ulic Paskovská x U Kotelny.
 9. Stanovisko k výkupu a svěření pozemků vč. staveb v areálu firmy na ul. Krmelínská.
 10. Uzavření veřejnoprávní smlouvy s TJ Sokol Hrabová.
 11. Uzavření veřejnoprávní smlouvy s Knihovnou města Ostravy.
 12. Informace o činnosti Rady městského obvodu Hrabová mezi 6. a 7. zasedáním Zastupitelstva městského obvodu Hrabová.
 13. Různé.

V Ostravě-Hrabové dne 4. 9. 2015

Mgr. Rostislav Naď
starosta městského obvodu Hrabová

Štítky:

7 Komentáře

 1. Radomír Orkáč říká:

  Tak mi neco rika, ze byl opet porusen zakon.. .

  Pokud mam spravne informace, mel byl do programu zarazen bod: Premena redakcni rady z komise na vybor.

  Pokud o to pozadal zastupitel, melo to byt podle me do programu automaticky zarazeno.

  Ale mozna se pletu!

  • Jan Šumbera říká:

   ano je pravda, že jsem jménem zastupitelek a zastupitelů (Kopitzová, Hrabovská, Dvořák, Petana, Orkáč, Šumbera) podával návrh na zařazení těchto bodů:

   Opatření k výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti finanční kontroly městského obvodu Hrabová v roce 2015

   •jaká opatření byla přijata k nápravě, aby se situace neopakovala a v příštích letech nedocházelo ke krácení, případně odejmutí účelového transferu – výtěžek loterií i v dalších letech
   •konkrétní viníci zjištěných nedostatků a jejich postihy

   Zřízení výboru zastupitelstva – redakční rada Hrabovských listů

   •návrh zřízení šestičlenného výboru – redakční rada Hrabovských listů, ve kterém je zastoupena každá politická strana/hnutí zastoupena jedním zástupcem
   •volba předsedy Výboru – redakční rada Hrabovských listů
   návrh usnesení zastupitelstva:
   •zastupitelstvo souhlasí se zřízením výboru zastupitelstva – redakční rada Hrabovských listů

   pravdou však také je, že jsem tento návrh zaslal dne 31.8. a rada proběhla 26.8., tudíž nemohla tento návrh projednat.

   proto jsem dnes zažádal, aby výše zmiňované body projednala rada MOb Hrabová při svém zítřejším zasedání a dodatečně zařadila tyto body do programu…

 2. Radomír Orkáč říká:

  Ja si nejsem jist, jestli musi navrhy nutne projednavat Rada. Ano ma sestavovat navrh programu, ale to neznamena, ze je konecny a ze starosta nema kompetenci tento navrh pred zverejnenim upravit. Obzvlaste v pripade zavaznych bodu jako je cenzura HL (kvuli ktere se navrhuje zmena RR na vybor) a opatreni kvuli zjistenym zavadam (kvuli kterym Hrabova prisla o 200 000).

  Jelikoz byl program sestaven dne 4.9. a vyvesen az 7.9. bylo dostatek casu do navrhu programu tento navrh zaradit.

  To co je brano jako program je ve skutecnosti pouze navrh programu, ktery si na zacatku musi zastupitelstvo schvalit.

  Co rika jednaci rad, ktery u nas nebyva stejne dodrzovan:
  “Starosta předkládá návrh programu zasedání v úvodu zasedání zastupitelstva městského obvodu; o něm, popř. o jeho úpravě rozhoduje zastupitelstvo městského obvodu hlasováním.

  Na zasedání zastupitelstva městského obvodu může být jednáno výhradně o věcech, které byly dány na program zasedání.”

  Nikde jsem v zakone o obcich a ani v jednacim radu nenasel pravomoc Rady do navrhu programu platny navrh nezaradit/odmitnout, cili nevidim duvod, proc starosta rovnou body do navrhu programu nepridal.

  § 94 odst. 1 ZOZ

  (1) Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstva obce mají jeho členové, rada obce a výbory.

  Ale nejsem pravnik a rozhodne muze byt skutecnost diametralne odlisna od meho vykladu.

 3. Martin Slepička říká:

  Zákon o obcích č. 128/2000 Sb.
  § 82
  Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo
  a) předkládat zastupitelstvu obce, radě obce, výborům a komisím návrhy na projednání,
  b) vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její jednotlivé členy, na předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je obec, a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které obec založila nebo zřídila; písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů,
  c) požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které obec založila nebo zřídila, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce; informace musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů.

 4. Radomír Orkáč říká:

  Marto, tohle ale nesouvisi s tvorbou navrhu programu pro Zastupitelstvo.
  Respektive souvisi s tim prvni bod o kterem ja se zminuji take.

 5. Milan Slíva jr. říká:

  Ono to slovo “návrh” evokuje, že někdo mezi navrhovatelem a tím, co se dostane na zastupitelstvo to má právo odmítnout. Tak to není, odmítnout bod programu může pouze zastupitelstvo. To co se mu na začátku jednání předkládá je totiž pouze návrh programu, který zastupitelstvo schvaluje. Takže pokud návrh podává zastupitel, musí se tam dostat. Stejně jako musí být zařazen bod, který předkládá rada a některý z výborů. Tito ale předkládají návrhy bodu programu jako celek, tzn. nemůže návrh přednést člen výboru, pokud se na tomto neshodne výbor. Povinnost je zařadit bod do návrhu programu, i pokud občan podá kvalifikovanou žádost, tj. podepsána 0,5% občanů obce. Zde je povinnost dokonce projednat kvalifikovanou žádost občana do 90 dnů, takže pokud se to nekryje s řádným zastupitelstvem, je nutno svolat zastupitelstvo mimořádné.
  Takže zařazení bodu na návrh programu jednání je administrativní úkon a nikomu, vyjma samotnému zastupitelstvu, nepřísluší toto posuzovat nad rámec oprávněnosti žádosti. Z toho vyplývá, že kdy se sešla rada je vcelku irelevantní.

 6. Radomír Orkáč říká:

  Presne tak;-)

[email protected] [email protected]