Otevřený dopis k rukám starosty

Prosím o zveřejnění přiloženého otevřeného dopisu na hrabova.info, který jsem předal panu starostovi.

p. Igor Trávníček
Úřad městského obvodu Ostrava – Hrabová
Bažanova 4
Ostrava – Hrabová
720 00

V Ostravě 11. října 2017

Vážený pane starosto,

jako poučení z negativních zkušeností z přípravy předchozích velkých investičních záměrů městského obvodu Hrabová Vás chci požádat, abyste před zadáním zpracování dokumentace přístavby kulturního sálu pro územní řízení svolal schůzku za účasti předsedů komisí kulturní, pro děti a mládež a výstavby, dopravy a ekologie, tajemníka ÚMO, investiční referentky ÚMO a všech, kteří k záměru podali připomínky či projeví zájem o účast na tomto jednání s cílem projednat všechny vznesené připomínky a zformulovat zadání pro projektanta, abychom předešli tomu, že po dokončení projektu někdo přijde s návrhem, že záměr má být realizován v jiné podobě.

S pozdravem

Ing. Jan Dvořák, člen zastupitelstva městského obvodu

3 Komentáře

 1. Miroslav Poláček říká:

  Velmi dobrý nápad, možná by se měli přizvat i noví majitelé „Lípy“ a probrat s nimi jejich záměry, aby se tyto 2 objekty navzájem doplňovaly. My jako provozovatelé divadla a tanečněpohybového studia se také hlásíme do diskuse o budoucím kulturním sálku.

 2. Šárka Tomisová říká:

  Viz. školka, že ?!?
  O nás bez nás a také to tak dopadlo.

 3. Jan Dvořák říká:

  Školka byl ukázkový případ jak nepostupovat a pro mně vlastně impuls dopis napsat. Snad se v případě sálu podaří předchozí diskuse, protože rada opravdu pracovní skupinu ustavila. Složení z usnesení bohužel není zřejmé (byť nevím proč by mělo být tajné), ale na pracovním zastupitelstvu předtím starosta svou představu řekl a dokonce hodně odpovídala mému návrhu, jen v ní nechtěl jiné pořadatele kulturních akcí než z komisí úřadu, aby nebyla prý příliš velká, nicméně předsedkyně kulturní komise si vzala dobrovolně za úkol zjistit i jejich představy. Naděje tedy je, jen zatím pracovní skupinu nikdo nesvolal….

[email protected] [email protected]