Článek o svazácké organizaci ze Šídlovce (8. březen 1976)

Miroslav Houžvička nám přeposlal článek pana Michalkoviče, který býl zveřejněn v Ostravském večerníku dne 8. března 1976. Jak k článku poznamenal „z článku jde vidět, že aktivita nebyla nikdy hrabovským mladým občanům cizí“. Dále pokládá všem otázku: Ví současná mladá generace, kde byl kulturní dům na Šídlovci?

Je úterý večer. Světla hrabovského sídliště Šídlovec už chvíli září do tmy, když v zámku agitačního střediska zarachotí klíč. Petr Toř, „kulturní“ svazácké organizace ze sídliště, odemyká a vpouští dovnitř první netrpělivce. Co nevidět začne mladým lidem pravidelná schůzka. Dnes je spojena s miniaturní diskotékou.

Kluci a děvčata ze Šídlovce už v minulosti dokázali udělat kus práce. Kdybyste se na ně zeptali dlouholetého poslance Josefa Mazáka, dozvěděli byste se, že na přelomu šedesátých let patřili k nejiniciativnější složce v obci. Pomáhali s výstavbou objektů rodícího se JZD, asistovali při žních, hráli loutkové divadlo. Pak se svazácká organizace na dlouhou dobu odmlčela a až loni v létě se znovu ozvalo.

Mladí se nechtěli nudit, a tak úterý co úterý od loňského léta se mladá generace ze Šídlovce opět pravidelně schází. Elektrikář VŽKG Karel Navrátil, mladý člen strany a předseda SSM, budoucí švadleny Miluše Komoščáková a Jitka Kovařčíková, učitelka mateřské školy Hana Holaňová, studenti Petr Toř, Ivan Hranický a Luboš Murin, sekretářka Dana Válková, „organizační“ a ve skutečnosti duše party, automechanik, instalatér a zástupci dalších profesí.

Všichni se scházejí s přáním prožívat v dobrém kolektivu přitažlivým a poučným způsobem volný čas. Co už „za těch pár měsíců“ dokázali? Pomohli občanskému výboru s organizací Dětského dne, podíleli se na stavbě nového kulturního zařízení, osm členů pomohlo při stěhování mateřské školy. Mateřské škole „asistovali“ i při závodě v pouštění draků. Politicky se vzdělávají, chodí spolu na turistické pochody do Beskyd. Zvou mezi sebe na besedy zajímavé lidi. A nejraději ze všeho chodí na exkurze. Tak v tiskárně Rudého práva se seznámili s výrobou novin, v porubském meteorologickém ústavu se zase dozvěděli hodně zajímavého o počasí a moc se jim líbilo v baníkovské jízdárně ve Staré Bělé.

„Přesto se nemůžeme dočkat nového kulturního domu,“ říká předseda mládežnické organizace Karel Navrátil. „Místnost v agitačním středisku je malá a dovoluje uspořádat nanejvýš miniaturní diskotéku. A to už nemluvím o tom, že chybí společenské vybavení. V květnu by měl být otevřen nový kulturní dům, Počítáme s tím, že pomůžeme při jeho dokončení a těšíme se, že moderní prostředí nám dovolí organizovat hodnotné kulturně společenské pořady a určitě táhne další mladé lidi.“

Zatímco diskotéka nerušeně pokračovala, povídali jsme si se členy výboru o jejich plánech. Vedle brigádnické výpomoci chtějí mladí pomoci s organizací voleb. Těší se, že mezi ně zavítají kriminalisté a pohovoří o trestné činnosti a o tom, jak ji předcházet. Chystají se na bál obvodního výboru SSM. Rádi by navázali na tolik úspěšně exkurze; přejí si poznat zákulisí městského archívu a pokud to vyjde, navštíví i předmanželskou poradnu. Přitažlivý program má před sebou i „sportovní“ Ivan Hranický. Chystá reprízu návštěvy vítkovického bazénu, nové turistické trasy v Baskydech a pokud se najde dost zájemců, prožijí spolu chlapci a děvčata část dovolené ve stanovém táboře…

Bylo pár minut po osmé, když se okna agitačního střediska na Šídlovci pohroužila do tmy. Sedmnáct mladých lidí se rozcházelo do mrazivého večera s vědomím, že se nenudili. [ku]

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]