Komise pro děti a mládež opětovně podala návrh na zvýšení bezpečnosti přechodů

S ohledem na aktuální dopravní situaci znovu požádala Radmila Lysáková Balušková za komisi pro děti a mládež tajemníka úřadu o zajištění přechodů pro chodce.

Původní návrh byl takový, že by mohla nádvořní četa doplnit Městskou policii a ráno by pracovníci pomáhali zajišťovat bezpečnost chodců na přechodech.

6 Komentáře

 1. Jan Socha říká:

  Situací se zabývala dne 19.3.2018
  Rada MOb Hrabová, která uložila starostovi, aby požádal PČR a MP o zvýšený dohled. Dnes jsem osobně apeloval na velitele PČR a velitele MP telefonicky i písemnou žádostí: „Po zahájení stavebních prací na ul. Rudné, se od počátku tohoto týdne zvyšuje provoz na ul. Paskovské v městském obvodu Hrabová. Vytváří se zvýšené bezpečnostní riziko, vznikají kolony vozidel, přejíždějí ve zvýšené míře nákladní automobily. Nebývalý dopravní provoz je nebezpečný nejen pro motorová vozidla, ale též pro chodce, zejména děti a starší či nemocné spoluobčany.
  Touto situací se zabývala na svém jednání Rada MOb Hrabová a uložila starostovi Igoru Trávníčkovi požádat Policii ČR a Městskou policii i součinnost.
  Ve Vašem případě bychom chtěli požádat o zvýšený dohled hlídek PČR na inkriminovaných úsecích ul. Paskovské zejména v době dopravních špiček.“

  • Jan Dvořák říká:

   Posláním Policie ČR není bezpečně převádět děti přes silnici, to je nesmysl. Po Policii ČR má obvod chtít v dané situaci dvě věci:
   – řídit provoz na křižovatkách, kde se kolony brzdí
   – pokutovat a odklánět kamióny, které nyní porušují zákaz vjezdu
   Ostatně ani MP není výslovně od toho, aby převáděla děti přes přechod. Místo odmítnutí požadavku na doprovod by rada měla raději uvažovat nad získáním dobrovolníků z řad aktivních důchodců, kteří by za nějakou symbolickou odměnu pomohli děti převádět přes přechody alespoň v kritickém úseku, tzn. u zastávek Kostelík a Mostní. Tato forma totiž jinde již funguje.

 2. Miroslav Houžvička říká:

  Nevím, jestli už to někdo navrhl-možná opakuji někoho návrh, ale v době špičky by stačilo vybavit pracovníky VPP terčíky a na inkriminovaných místech-MOSTNÍ a KOSTELÍK by pomohli tito pracovníci zajišťovat bezpečný přechod osob. VPP jsou myslím v kompetenci p. tajemníka.Posílám mu e-mail k vyjádření.

  • Radomír Orkáč říká:

   Ano, Mirku, přesně to byl ten návrh komise pro děti a mládež již v září a nyní po půlroce znovu;-)

   O tom je dnešní článek…
   https://www.hrabova.info/2018/03/21/bezpecnost-deti-na-prechodech-konci-u-zadosti-o-asistenci/

   A odpověď bys měl od tajemníka dostat zhruba takovou (překopírováno z článku):
   „Hlídání 4 přechodů v ranních hodinách pracovníky VPP se jeví jako nevhodné.“

   • Miroslav Houžvička říká:

    Toto je odpověď p.tajemníka na můj podnět:Dobrý den,

    tento podnět řešila 2x Rada MOb na svých jednáních a považuje nasazení stávajících pracovníků VPP na inkriminovaná místa a přechody pro chodce za nevhodné a neuložila mi úkol toto provést.
    Radní k tomu vedla celá řada důvodů:
    Např. že pracovníci VPP nejsou pro tuto činnost určeni, oprávněni, mají určitou pracovní dobu, není určeno, v kterou dobu se o přechody mají starat, nejsou vytipovaná nebezpečná místa, mají se starat pouze o děti jdoucí do školy nebo celodenně, atd. atd. Také v současném početním stavu nejsou schopni pokrýt veškerá problematická místa. Otázkou zůstává, když budeme na přechodech hlídat děti přicházející do školy, jak to bude s jejich hlídáním při nejednotném návratu ze školy. Také není tajností, že početní stav VPP se má výrazně snížit, kdežto dopravní problémy letos nezmizí…..
    Proto byl uložen úkol p. starostovi, aby o zvýšeném dohledu jednal s Policií ČR a MP, což se stalo.
    Jsem přesvědčen, že postavení strážníka Městské policie, který je k tomu oprávněn a kompetentní, na inkriminované místo, je pro chodce i automobilisty transparentnější než dobrovolníka bez oprávnění.
    Souhlasím s Vámi, že zvýšené dopravní zatížení zvyšuje bezpečnostní riziko a je třeba tuto situaci, která nebude jednorázová, řešit.
    Můžeme se poučit i z ostatních měst, obcí, městských obvodů. Někde se při zvýšeném dopravním zatížení přechody vůbec nehlídají, ale řeší to důslednou dopravní výchovou dětí a rodičů.
    V každém případě je to úkol samosprávy a jeho vedení, jak se s tímto problémem vypořádají.
    Pokud dostanu příkaz, abych stávající dotované pracovníky přesunul k řešení tohoto akutního problému, zaškolil a změnil jim pracovní náplň, učiním tak.

    Pěkný den

    Ing. Jan Socha
    tajemník

    • Jan Dvořák říká:

     Zejména argument rady, že když početní stav VPP nedovoluje pokrýt veškerá problematická místa, tak nepokryjeme žádné, je pozoruhodný. Vždyť přece nejvyšší provoz je na severní části Paskovské, kde jsou kromě semaforem a MP řízeného přechodu u školy přechody jen 2 – u zastávek Kostelík a Mostní. To nemáme 2 pracovníky VPP? Mimochodem dávám k úvaze, zda v této kritické situaci by nebylo pro děti bezpečnější strážníky místo u školy, kde je bezpečnost zajištěna semaforem, raději přesunout na ty zmíněné dva přechody. Připouštím, že někdo může mít opačný názor, ale mohlo by to být realizováno již třeba zítra (než rada změní názor a začne fungovat jiná forma dohledu).

[email protected] [email protected]