Bude v Hrabové povolena výroba drcené směsi?

Radní i obyvatelé v nedalekých rodinných domcích na ulici Na Farském jsou proti tomu, aby se v Hrabové povolila výroba drcené směsi. Z posledního společného jednání všech zainteresovaných stran vyplynulo, že zástupci krajského úřadu a zpracovatel oponentního posudku však nevidí v provozu drtičky odpadů žádný zásadní vliv na životní prostředí a Hrabové reálně hrozí, že výroba zde dostane “zelenou“.

ÚMOb Ostrava-Hrabová obdržel dne 1. června 2017 oznámení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o zahájení zjišťovacího řízení záměru „Výroba energetické drcené směsi“ ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Paní Ing. Faicová z úřadu v Hrabové připravila k materiálu důvodovou zprávu, která byla předložena na jednání rady 5. června 2017:

Předmětem záměru je umístění drtící linky na výrobu energetické drcené směsi do stávající ocelové haly v areálu bývalé společnosti INGSTAV. Základní surovinou má být odpad z automobilového průmyslu (plast, textil, papír a guma), nicméně dále je uveden obsáhlý seznam dalších surovin.

Plánovaná kapacita je 10.000 t/rok vstupních surovin, objem přepravovaného materiálu vstupního i výstupního je cca 40 t/den, počet kamionů cca 6-8 denně, počet zaměstnanců 5, provoz zařízení – 16 h/den (není uvedeno, zda bude provoz probíhat i v So, Ne a svátky).

V záměru je uvedeno, že nedojde k žádnému negativnímu vlivu na okolí, nicméně již dnes provoz v areálu obtěžuje hlukem obyvatele na ul. Na Farském, zejména z dopravy společnosti nakládající s odpady vč. manipulace s kontejnery i v nočních hodinách (stavební úřad v současné době řeší stížnosti obyvatel). Navíc v záměru je navržena dopravu i přes Mostní a Paskovskou směrem k Místecké.

V případě, že by se nedalo záměru zabránit, navrhovala Ing. Faicová dát následující podmínky:

 • provést zvukovou izolaci v hale,
 • zakázat vedení dopravy přes Paskovkou ulici,
 • omezit provoz na denní dobu, max. do pěti (?) a mimo So, Ne a svátky.

Dne 12. června 2017 vydal MOb Hrabová následující stanovisko viz dokument Nesouhlasné stanovisko ze dne 12.6. 2017.

Krajský úřad v závěru zjišťovacího řízení stanovil, že záměr bude dále posuzován podle výše uvedeného zákona. Jedná se o proces, který je lidově nazýván „velká E.I.A“.

Dne 8. září 2017 proběhlo jednání u pana starosty se zástupci investora a zástupci občanů bydlících na ul. Na Farském a Lužná, kteří budou záměrem nejvíce ovlivněni.

Dne 9. ledna 2018 obdržel MOb dokumentaci záměru, kterou rada dne 17. ledna 2018 vzala na vědomí a trvala na svém původním nesouhlasném stanovisku.

Dne 5. února 2018 bylo vydáno stanovisko MOb – viz dokument Nesouhlasné stanovisko ze dne 5.2. 2018.

Dne 28. února 2018 proběhlo v zasedací místnosti úřadu veřejné projednání záměru za účasti zástupců krajského úřadu, zástupců investora, zpracovatele oponentního posudku, občanů dotčených ulic a radních. Jak už bylo zmíněno v samotném úvodu článku, z jednání vyplynulo, že zástupci krajského úřadu a zpracovatel oponentního posudku nevidí v provozu drtičky odpadů žádný zásadní vliv na životní prostředí.
V této chvíli čekáme na vyhotovení stanoviska krajského úřadu.

Děkujeme Ing. Janě Faicové z úřadu za poskytnutí potřebných podkladů a radnímu Petru Baluškovi za tip k sepsání článku.

2 Komentáře

 1. Jan Dvořák říká:

  Není poněkud jasné zda Líbí/Nelíbí drtička nebo článek….

  • Radomír Orkáč říká:

   To je vždy otázka, protože vnímání je individuální

   Já osobně dávám palec nahoru nebo palec dolů podle obsahu sdělení. Článek může mít pravopisné chyby, nesprávné formulace, může to napsat napřítel, ale důležité je sdělení.

   Někteří dávají dokonce lajk, jakože „beru na vědomí“.

   Jinak napsáno…
   „jaromir jagr je ve svIh letech stale good“
   +1 dávám sdělení, nikoliv tomu, jak to někdo napsal.

   Apropo, ještě do nových tlačítek budu sahat, protože se na titulní straně vkládají do obsahu/textu, což není v pořádku. A taky tlačítka nevidím zde v komentářích.

[email protected] [email protected]