Zelená linka městské policie

Na neurgentní telefonní lince 800 199 922 lze bezplatně a nepřetržitě (24 hodin denně) nahlásit závadu či poškození veřejně prospěšného zařízení.

Například závady na dopravním značení, poškozené lavičky, jízdenkové automaty, jízdní řády, nefunkční veřejné osvětlení nebo signalizační zařízení křižovatek, závady rozvodných a vodovodních sítí, neschůdnost chodníků či neupravenou veřejnou zeleň. Občané na ní mohou oznámit také černé skládky nebo nález uhynulých zvířat.

Zelená linka neslouží k oznamování událostí, kdy je bezprostředně ohrožen život, zdraví či majetek a kdy dochází k protiprávnímu jednání. Pro oznámení těchto událostí jsou určeny linky tísňového volání 150 – Hasičský záchranný sbor ČR, 155 – Zdravotnická záchranná služba, 158 – Policie ČR, 112 – Jednotné evropské číslo tísňového volání, 156 – Městská policie.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]