Našim hasičům se rozšiřuje parkoviště o manipulační plochu

Jak jste si pravděpodobně již všimli, tak v těchto dnech intenzivně probíhá výstavba nového chodníku v úseku od hasičárny po ulici Jezerní. Díky paní Svatavě Králové z úřadu máme o stavbě podrobnější informace, o které se rádi podělíme.

Budovaný chodník bude mít šířku 1,5 m a délku 39,29 m. V rámci stavby dojde i k rozšíření stávajícího parkoviště o manipulační plochu o výměře 55 m² pro obsluhu hasičských vozidel.

Chodník bude umístěn ve vzdálenosti 2,5 m od stávajícího oplocení sousedního pozemku a manipulační plocha bude od vozovky ul. Paskovská oddělena zeleným pásem širokým 1,0 m.

Horní kryt bude v obou případech v zámkové dlažbě.

Chodník u hasičárny, březen 2018

Na tuto stavbu bylo vydáno stavební povolení č. 9D/2017 ze dne 13.11. 2017 a stavbu na základě smluvního vztahu provádí zhotovitel SEKOS Morava s.r.o. Termín na provedení díla je stanoven na 3 týdny od předání staveniště, a toto bylo předáno 27.3. 2018.

Paní Králové děkujeme za poskytnutí informací;-)

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]