Pravda o parku Hrabovjanka

Velmi dlouho jsme odolávaly tlaku, který je již nějakou dobu uměle vyvoláván na park Hrabovjanka. Čeho je však moc, toho je příliš. Je zarážející, že jsou zde informace, které nejsou VŮBEC pravdivé a jsou to jen domněnky.

Pan Milan Orkáč zde vymýšlí dedukce a ani si neověří skutečnosti a potom zde vyvolává zbytečné debaty. Přijde nám to zcela zcestné a nemístné, protože pan Milan Orkáč od začátku vidí na Hrabovjance jen špatnosti a vadí mu, že se tvoří na Šídlovci a on by chtěl také něco ve staré Hrabové. Zpočátku jsme byly nařknuty, že rozdělujeme Hrabovou, ale spíše se ukazuje, že rozdělovatelem je pan Milan Orkáč. Věčné jeho útočení a boje jsou nejen únavné, ale hlavně jeho dezinformovanost nás nutí napsat tento článek. Pan Milan Orkáč je na zastupitelstvu a není schopen si zjistit základní informace o parku, není to zvláštní???

Žádost o dotaci v Programu na revitalizaci veřejného prostoru města Ostravy jsem si podala jako fyzická osoba nepodnikající na své jméno Jana Batelková. Žádala jsem o 1.249.000,- Kč (MMO 999.000,-Kč a Městský obvod Hrabová 250.000,-Kč). Dotaci ve výši 999.000,-Kč jsem od MMO dostala na svůj soukromý účet. Vzhledem k tomu, že jsem v žádosti uvedla participaci Městského obvodu Hrabová, podala jsem mimořádnou žádost MO Hrabová ve výši 250.000,-Kč (viz zmíněná participace). O částce rozhodovala naše rada a poté zastupitelstvo, které částku schválilo. 250.000,-Kč jsem tedy obdržela opět na můj soukromý účet.

V době podání obou žádostí nebyl ještě založený spolek Zelená Hrabová, z.s. Takže věta pana Milana Orkáče ,,že pokud byla dotace poskytnuta na účet spolku Zelená Hrabová z.s., tak je to protiprávní“, je zcela zcestná. V té době, jak již bylo zmíněno, spolek ještě neexistoval!!!

Dotaci jsem obdržela já, Jana Batelková, neobdržely jsme ji dvě.
Pokud mluvíme o parku, všude figurujeme dvě, protože park od počátku je náš společný nápad.

To, že MMO nezveřejnil smlouvu v registru smluv, je naprosto v pořádku. Kdo zná nařízení a pravidla zveřejňovnání v registru smluv, moc dobře ví, že se nezveřejňují VŮBEC fyzické osoby nepodnikající (viz. já, Jana Batelková). Právnické osoby a fyzické osoby podnikající se zveřejňují nad 50.000,- Kč. Pod 50.000,- Kč se ještě tedy nezveřejňují právnické osoby a fyzické osoby podnikající.
To, že náš obvod zveřejnil smlouvu na poskytnutou dotaci ve výši 250.000,-Kč mně, fyzické osobě nepodnikající v registru smluv, byla chyba! Nicméně registr smluv se stále zavádí, spousta úředníků se s ním stále pere, protože samotné zadávání je zdlouhavé. Proto se může ještě stávat, že se udělají chyby typu, že se zavede, byť začerní citlivé údaje, dotace poskytnutá fyzické osobě nepodnikající do registru smluv!

Dále pan Milan Orkáč zmínil, že jsem si podala žádost, respektive spolek Zelená Hrabová, z.s., o další finance ve výši 180.000 Kč. Opět to není pravda. Žádost jsem podala opět za sebe, byť spolek Zelená Hrabová již byl zapsán (to aby se zachoval příjemce dotace, který byl hned na začátku, tedy já). Na úřadě Hrabová však došlo k pochybení, protože si nevšimli toho, že jde o mimořádnou žádost a moji žádost tak dali do složky spolků (přepsala se jako žádost spolku Zelená Hrabová, z.s.). Pane Milane Orkáči, chodíte na vysoká místa, aniž byste se informoval v nižších patrech.

Já, ani paní Václavíková, jsme nikdy neplánovaly se zapsat na kandidátku, nechceme být součástí politického dění. Jen jsme si řekly, ano, tady by byl krásný park. Špinit, nemít přesné informace a potom je šířit a vlastně dělat takové kroky, kterými jasně dávate najevo, jak moc Vám leží park Hrabovjanka v žaludku, tohle je až pozastavující.

Udržitelnost v obou dotačních smlouvách není řešena. Je tedy na domluvě, zda úřad park převezme do své správy. Spolek Zelená Hrabová však bude rád park dílčími projekty udržovat (např. každoroční čištění ptačích budek, hrabání listí).

Moje hlasování v komisi výstavby, dopravy a ekologie pro myšlenku parku skutečně proběhlo. Já, v komisi v té době začínající, jsem si tuto věc vůbec neuvědomila, ostatně ani pan Dvořák, předseda komise.

Milí občané Hrabové. Magistrát města Ostravy parku Hrabovjanka velmi fandí:-) Věřím, že i náš obvod! V žádném obvodě se neděje to, co u nás a to jak velká účast spolků, tak dobrovolníků na tvorbě parčíku. Takže nic se nezastavuje, ba naopak, právě teď se to bude ještě více rozjíždět.

4 Komentáře

 1. Jan Dvořák říká:

  Paní Batelková, pokud jste uvedena jako příjemce dotace v obou smlouvách, pak opravdu není co řešit.
  Pokud se týče hlasování v komisi, není potřeba se omlouvat, protože jste opravdu nic neporušila. Ustanovení o střetu zájmů se týká JEN zastupitelů, protože zastupitelstvo (příp. rada) ROZHODUJE o poskytnutí dotace, kdežto komise jen DOPORUČUJE, tedy NEROZHODUJE. I v etické rovině je to zcela v pořádku, protože jste při přednesu návrhu řekla, že příjemcem byste byla Vy, resp. spolek Vámi vedený.

 2. milan orkáč říká:

  A tak musíme zase zpátky k článku na Hrabová info ze dne 13.3.2018 v 13.16 hod s názvem:“ Zelená Hrabová z.s. musela požádat o další finanční dotaci“.
  Nadpis jsem, paní Batelková, nevymyslel já. Kdo jej vymyslel a poškodil Vás? Kdo tedy přepsal na Žádosti podané na úřad z Vašeho jména na Zelená Hrabová, aby Vás zařadili do spolků? Copak to úředník může provést? Někdo Vás asi chtěl opět poškodit. Ale já to v obou případech nebyl. Dotaz na Magistrát jsem poslal emailem po zveřejnění článku v oblastních novinách a čekám na odpověď. Tu jsem totiž nedostal ani od Vás ani na úřadě – udržitelnost projektu, kdo ji bude provádět.A k hlasování – nedokážu si představit, že by předseda Vaší komise požádal o parkovací místo a odhlasoval si to. Vy ano?

  • Radomír Orkáč říká:

   Autorem nadpisu jsem já. Nevěděl jsem, že se někdo zblázní a bude to napadat.

   Lidé, kteří zde něco dělají pro ostatní, nechtějí figurovat se svým jménem ve zprávách. Naopak, všichni mě prosí, ať klidně napíšu, co se udělalo, ale ať nepíšu konkrétní jména – Ukliďme Česko může být příkladem. Jedna rodina uklízela jak za myslivce (tati, čili i za tebe, tys nebyl schopen najít čas jít uklízet) a byla uklízet za farníky. Nechtějí být jmenování a já to respektuji.

   Stejně jako nikdo nenapadal, že u žádosti o dotaci, kterou jste schvalovali bylo napsáno TORALI o.s. (nevím přesně, kde jsem to tam viděl), přitom půl roku takový spolek již neexistuje, tak stejně tak se nikdo nechce zviditelňovat na tom, že Jana a Jana dělají něco pro ostatní.

   Jak by znělo – Jana Batelková žádá o další peníze? Jak by znělo – Radomír Orkáč žádal o 88 000 na kamerový systém internet a WiFi do parku Hrabovjanka? Jestli se někdo chce takto zviditelňovat, Hrabová.Info na tom participovat nebude.

   Tímto se omlouvám Janě Batelkové, že jsem lidi uvedl v omyl a že jsem nenapsal, že ona jediná stoji za parkem v Hrabové, protože ona jediná je schopna požádat o peníze (ironie). Za parkem stojí desítky lidí a proto vznikl projekt Zelená Hrabová, aby nikdo nemohl zpochybňovat práci druhých.

 3. milan orkáč říká:

  Tak ještě, kdo to změnil na úřadě… Nicméně udržitelnost projektu mě zajímá stejně. Stejně tak mě zajímá i smlouva na magistrátu.

[email protected] [email protected]