Restaurace U Lípy bude stržena

Dle informací, které zazněly na zastupitelstvu obce 11. června 2018, je rozhodnuto o zbourání bývalé restaurace U Lípy. Pan Kovář (nový majitel nemovitosti) si objednal vyhotovení statického posudku, jehož výsledkem je doporučení budovu „strhnout“.

Majitel starostovi vyvrátil informace, které se šíří po Hrabové, že by měl pozemek po demolici budovy sloužit k parkování stavebních strojů jeho firmy. Pan Kovář nebude a nechce na svých dříve oznámených plánech nic měnit a po demolici má v horizontu několika let dojít k postavení nové restaurace s kulturním sálem a nově i s bowlingem.

3 Komentáře

  1. Poláčková Marcela říká:

    Nový majitel původně po koupi Lípy přece avizoval, že 3 roky nebude s budovou dělat nic a pak začne rekonstruovat. Je to tedy zvláštní podnikatelský záměr nechat budovu 3 roky chátrat, ale je to samozřejmě právo majitele se svým majetkem nakládat dle svého uvážení. Co mě zaráží je fakt, proč při koupi objektu mluvil o rekonstrukci, když si jistě nechal před koupí udělat rozbory technického stavu objektu a po roce je jasně k demolici. Před rokem ještě nebyl? Zajímalo by mě také o jaký kulturní sál v nově postavené budově půjde. Bude to i divadelní sál s jevištěm, tak jak byl původní nebo jen restaurace a bowling? Jestli druhá varianta, tak to příliš o kulturu nepůjde. Ale je to samozřejmě zase na majiteli, jak bude se svým objektem nakládat.

  2. Jan Dvořák říká:

    Ukazuje se, jak prozíravé bylo, že většina zastupitelů nepodlehla snahám zastavit kvůli změně majitele Lípy přípravu nového obecního kulturního sálu.

[email protected] [email protected]