Senior taxi bude v Hrabové jezdit od července

Službou senior taxi se rozumí poskytování zvýhodněné přepravy seniorům s trvalým pobytem na území Ostravy-Hrabové, kteří dovršili věkové hranice 70 let. Jedná se o obdobný projekt, jaký již delší dobu běží  například ve vedlejším stotisícovém městském obvodě Ostrava-Jih nebo ve Slezské Ostravě.

V Hrabové bude služba nabízena nejprve ve zkušebním režimu od července do konce letošního roku. V tuto chvíli totiž není nikdo schopen predikovat požadavky našich seniorů a celkové finanční náklady na službu. Na konci roku úřad vyhodnotí požadavky seniorů a popřípadě upraví parametry služby pro další období. V první fázi bude službu zajišťovat stejný dodavatel, který ji zajišťuje na území Ostravy-Jihu a ve Slezské Ostravě.

Paní Mgr. Ivana Bollogová z úřadu na jednání zastupitelstva zmínila, že “Služba se objednává dopředně a my budeme od začátku seniorům radit, aby s tím počítali. V případě, že si bude chtít ve stejný čas objednat přepravu více seniorů najednou, bude obsloužen pouze ten, který si službu objedná dříve. Ze zkušeností z ostatních obvodů ale víme, že si senioři přepravu objednávají někdy i s půlročním předstihem, např. když si dohodnou termín další návštěvy u lékaře, proto problémy v tomto směru neočekáváme“.

Naši hrabovští senioři budou mít možnost využít službu čtyřikrát do měsíce s tím, že každou jízdu, kterou uskuteční, si budou hradit paušální částkou 25 korun. Za jednu cestu se považuje jedna jízda a pokud bude chtít senior odvézt i zpět, jedná se již o jízdu druhou. Nástup nebo výstup přepravovaného nesmí překročit hranice Statutárního města Ostravy, čili do Vratimova taxi seniora neodveze. Je však jedno jestli senioři pojedou z jedné strany Hrabové na druhou, do Poruby, nebo do centra Ostravy – na délce trasy nezáleží. Senior bude mít možnost si vzít s sebou jednu osobu (rodina, soused, kamarád) jako doprovod, která již nic neplatí. V případě uzavírky (např. stavba kruhového objezdu na křižovatce ulic Paskovská a Mostní) může taxi projet objížďkou i mimo Ostravu, což je však v souladu s nabízenou službou (nástup a výstup na území Ostravy). Obsluha taxíku bude proškolena a bude pomáhat seniorům s nástupem/výstupem, u vozíčkářů s naložením vozíčku, bude i zajišťovat pomoc s nákladem/výkladem nákupu.

Jízda nebude omezena dle jejího účelu. Bude tedy jedno, zdali senior pojede k doktorovi, na nákup nebo jen na návštěvu známého. Účel cesty bude přepravcem evidován pro pozdější vyhodnocení úřadem na konci zkušebního období. S ohledem na platnost GDPR bude muset s takovým zpracováním senior písemně souhlasit při převzetí průkazky.

Jak to bude vypadat v praxi, popsala paní Bollogová: „Každý občan, který dovršil 70 let věku a bude chtít tuto službu využívat, se musí dostavit na úřad, kde na základě předložení občanského průkazu vystaví sociální pracovnice Mgr. Lenka Krejčíčková průkazku opravňující užívání služby senior taxi. Poté si může občan službu objednávat telefonicky. Při příjezdu taxi služby se prokáže senior průkazem. Do 15. června bude na webu obce zveřejňen dokument, kterým senior může někoho zplnomocnit k vyzvednutí průkazu a nemusí se tak dostavit na úřad osobně.

Zdroj: Jednání Zastupitelstva (11.6.2018)

5 Komentáře

 1. Jan Dvořák říká:

  Je vidět, že volby se blíží. Dobrý záměr, ale špatné je, že radní o něm rozhodli, aniž by si nechali udělat odhad, co to bude stát – např. u každého nového spoje autobusové dopravy se musí počítat jeho tržby, i když nikdo neví kolik bude spojem jezdit cestujících, prostě se to musí odhadnout podle zkušeností z jiných případů (v našem případě vzít počet seniorů na Jihu, náklady senior taxi ÚMO Jih a ty přepočítat na počet našich seniorů). Daleko lepší model má Brno, kde službu pro celé město zajišťuje Dopravní podnik, který k tomu nakoupil speciální auta pohodlná pro nástup seniorů a peníze za službu tak nejdou soukromé taxislužbě, ale městskému podniku.

  • Milan Slíva jr. říká:

   Já naopak oceňuji, že počátek provozu je souběžný s dvouměsíčním „odstřihnutím“ jižní části Hrabové od ulice Mostní. Toto pomůže snížit dopad na nejpostiženější skupinu občanů. Naopak bych navrhoval, aby po dobu „odstřižení“ byl seniorům z jižního konce znásoben počet jízd.
   Podle mě, aproximace využití v obvodu Ostrava Jih na Hrabovou bude značně nepřesná, vzhledem k rozdílným podmínkám a proměnným oproti Hrabové. Zmapování metodou zkušebního provozu mi přijde nejpřesnější a operativně se lze podmínkám přizpůsobovat, než být překvapen, jak moc se to u nás oproti jihu liší. Kupříkladu na Ostravě Jihu bude mít mnohem větší procento seniorů v pochůzné vzdálenosti nějaký obchod, kdež na jihu Hrabové takový obchod žádný není. Taktéž bude u nás mnohem rozšířenější vícegenerační bydlení, popřípadě jednotlivé generace bydlí poblíž.
   Přidělení zakázce městské firmě bych také viděl jako horší variantu, protože městské firmy obvykle bývají neefektivní bezednou dírou na peníze a oblíbeným odkladištěm věrných aktuálně městu vládnoucí garnituře, bez ohledu na odbornost. Transparentní přidělení soukromé firmě, za pevně stanovených podmínek mi přijde mnohem efektivnější. Soukromá firma se musí hodně snažit, aby si tuto zakázku udržela dlouhodobě. Městským firmám to bývá obvykle jedno, protože ví, že o danou zakázku nepřijdou. Na první pohled tedy sice peníze neplynou městu, ale město obvykle do firem tohoto typu více peněz nalévá než utrží.

   • Jan Dvořák říká:

    Myslím, že senioři z jižního konce by daleko více ocenili, kdyby mohli jezdit autobusem, kde nemusí platit.
    Uvedené byl jen příklad možného výpočtu proti tvrzení úřadu „To nejde“ – klidně se může použít jiný výpočet. Rozhodnout statisícovou záležitost bez odhadu nákladů pro obvod je však nezodpovědnost.
    Do hospodaření soukromé taxislužby obvod nijak nevidí a nikdy nemůže zjistit, jaké jsou skutečné náklady. Pokud by službu zajišťoval městský podnik, tak prostřednictvím dozorčí rady může město zkontrolovat cokoliv a také dohlédnout na kvalitu služby (byť plně chápu, že v současném složení té ostravské Vaši důvěru nemá). Pokud by ale služba senior taxi byla komplexně zajištěna pro celé město, byla by vozidla více využívána, protože během pobytu seniora na lékařském vyšetření v nemocnici či návštěvě by mohlo vozidlo zajistit přepravu jiného seniora z jiného městského obvodu – pokud si to bude zajišťovat každý obvod separátně, tak taxík bude mít zbytečné i vícehodinové prostoje, které bude obvod platit. Dále by při jednotném zajištění pro celé město mohla být vozidla využita i více seniory, např. cestou z Hrabové do Fakultní nemocnice může vzít i seniora z jiného nácestného obvodu, a tím by se náklady na 1 přepravu snížily.

    • Milan Slíva jr. říká:

     Nechápu absolutně argument, proč by obvod musel vidět do hospodaření soukromé firmy. Pro obvod je klíčová zejména kvalita a spolehlivost poskytovaných služeb a také výsledná cena. Jak k tomu soukromá firma dospěje může být objednateli úplně jedno. V případě, že objednavatel není s cenou či dodávanými službami spokojen, může dodavatele kdykoliv změnit. Klasický případ nabídky a poptávky. Jinak samozřejmě poskytovanou službu lze optimalizovat a je v zájmu nejen objednavatele, ale i dodavatele takto učinit, ale nečekáte snad, že to bude řešit náš obvod.

     • Jan Dvořák říká:

      Obvod uhradí soukromé firmě, co si ona řekne, a ta nebude mít žádný zájem snižovat obvodu částku k úhradě – jejím cílem vždy bude jen mít zisk. Ostatně pokud bude službu poskytovat jen pro jeden či pár obvodů, tak to ani optimalizovat nemůže. Toto je prostě jedna z věcí, kterou by efektivněji mohlo zajistit město.

[email protected] [email protected]