Starosta si vyžádal statistiku k prováděným kontrolám Policie ČR

Dopravní inspektorát, Městského ředitelství policie Ostrava, obdržel Vaši žádost o sdělení k prováděným kontrolám Policie ČR na ul. Paskovské v Ostravě – Hrabové a to především kontroly průjezdu kamiónů touto oblastí.

Speciální kontrolu na dodržování právních předpisů a provozování silniční dopravy, provádí výhradně policisté Dopravního inspektorátu, kteří jsou odborně způsobilí a vybaveni technickými prostředky nutnými ke kontrole.

V období od 1.1.2018 do 31.5.2018 bylo na ul. Paskovské zkontrolováno 76 nákladních vozidel, kdy 64 řidičů vozidel, bylo řešeno v příkazním řízení. Byla zjištěna porušení v oblasti, dodržování sociálních předpisů, technické silniční kontroly a způsoby jízdy, případně nerespektování místní úpravy provozu (12 t).

Mimo výše uvedené speciální kontroly, byl výkon služby na ul. Paskovské naplánován ve sledovaném období v 38 dnech v minimálním rozsahu 2 hodiny denně, kdy výkon služby byl zaměřen na dohled na bezpečností silničního provozu. Dále Vám sdělujeme, že od 19.4.2018, kdy došlo k uzavření silnice I/11 ul. Rudné z důvodu rekonstrukce mostu přes Ostravici, provádíme denně dohled nad BESIP a řízení provozu na ul. Frýdecké x Mostní.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]