Je uzavírka křižovatky chybou?

Byla téměř úplná uzavírka křižovatky ulic Mostní a Paskovská chybou?

Jak se snaží ve svém dnešním komentáři zde na Hrabova.info naznačit pan zastupitel Dvořák, svým klasickým rýpnutím, jak Rada zase něco udělala špatně? Mělo se raději přistoupit k postupné výstavbě kruhového objezdu a řetězu částečných uzavírek v mnohem delším časovém úseku?

Dle mého názoru právě naopak. Jsem přesvědčen, že se jedná o to nejlepší řešení z možných. Přestože se domnívám, že hromadná doprava by šla vymyslet mnohem lépe. Mikrobusová linka pendlující tam a zpět v trase Hrabová Hřiště TJ Sokol – Beta – Bělská – Hrabová Statek – Hrabovská – Hrabová zóna sever – Hrabová Tesco – Žižkovská – Šídlovec – Kostelík – Mostní by uzavírku nejen více než dostatečně kompenzovala, ale i zamezila tomu, aby hůře pohybliví spoluobčané byli nuceni absolvovat pěšky trasu od hřiště na zastávku Mostní. Obyvatelé z Hrabové jihu by si touto linkou snadno zajistili i nákupy v Tescu, popřípadě u Hrušky, vyřizování na úřadě či návštěvu lékařů na Šídlovci. Uzavírka má i svá pozitiva, Paskovská si hlasitě a úlevně oddechla od dopravy, obzvláště na Jihu. Zde bych důrazně apeloval, aby se nečekalo s opravou propadlých kanálů na jižní části Paskovské a s potřebnými opravami se začalo co nejdříve, dokud je zde doprava minimální.

Řešení postupnou výstavbou kruhového objezdu by pro Hrabovou znamenalo velké kolony čoudících aut, časté změny organizace dopravy, které by kolony jen prodlužovaly a zejména podstatně delší dobu omezení. Minimálně do konce roku, spíše však do jara.

Úleva od dopravy na Jihu je taková, že bych pomalu koketoval s myšlenkou, urychleně dořešit hromadnou dopravu, místo kruhového objezdu dobudovat kruhový park a nechat Hrabovou pro tranzitní dopravu neprůjezdnou, životu zde by to jen prospělo. Ale to je už je z mé strany jen takové malé zasnění před tím, než Hrabovou znovu projede nůž, při jejím pokládání jako oběť na oltář dopravy.

Milan Slíva jr.
Psáno v Hrabové 12.7.2018

Štítky:

5 Komentáře

 1. Petr Sobota říká:

  Změna v části Hrabová Jih je obrovská a teprve nyní je poznat, jaký dopad má doprava na kvalitu bydlení a života v obci. Je zde nesrovnatelný klid, vidím častěji procházející chodce podél Paskovské, cyklisty nemající strach, že je srazí kamion. Jakoby se vrátil vesnický ráz Hrabové, což já osobně beru jako pozitivum. Já samozřejmě chápu, že chybějící hromadná doprava je problém pro obyvatele, kteří jsou na tomto druhu dopravy závislí, ale oproti Milanovi se mě zmocňují ještě horší myšlenky – že by se mohl najít na kruhovém objezdu nějaký chráněný živočich, popř. archeologický nález a takto by zůstala křižovatka uzavřena navždy. Toto samozřejmě berte jako nadsázku. Spíše zde apeluji, ať se nezapomene na slib, že se po otevření prodloužené Mostní pokusí prosadit minimálně zákaz 12t aut přes Hrabovou Jih, zákaz tranzitní dopravy by byl nádherný sen. Plně souhlasím s Milanem, že změna tímto směrem by Hrabové jenom prospěla.

  • Milan Slíva jr. říká:

   Plný souhlas. Dokázat, že se v prostoru kruháče proháněl odnepaměti bílý nosorožec severní, ale pro jeho plachost nebyl spatřen, je opravdovou výzvou, ale výsledek by nám vše vynahradil. Já viděl i mnohem nezvyklejší věci. Lidi hrající přes plot líný tenis, jeden hráč v zahradě, jeden na cestě. Další, kteří zametali chodník a cestu u něj, tak jak je často vidět na jižní Moravě či na Prajzké, bez rizika, že by je při tom všem smetl kamion. Najednou opravdu potkávám více chodců a všechno tady ožívá, i když bohužel dočasně. Avšak slib, že po otevření Prodloužené Mostní bude přes jih Hrabové zakázán průjezd vozidel nad 12t, nebyl příslibem pokusu o tento zákaz, ale příslibem, že se takto stane. Mějme toto na paměti a trvejme na tom.

 2. Jan Dvořák říká:

  Úplná uzávěra byla zcela zbytečná. Kruhové objezdy mohou být budovány po částech (v našem případě po třetinách) a po zbytku mohl být zachován provoz řízený SSZ, samozřejmě s ponecháním pouze provozu dopravní obsluhy, tzn. občanů Hrabové, zásobování Hrabové a autobusů MHD. Jenže to by samozřejmě byla pro stavbaře komplikace a výdaje navíc, které by jim snížily zisk ze zakázky, tak je pro ně vždy nejjednodušší staveniště uzavřít. Jinou možností bylo postavit na jihovýchodním okraji křižovatky stejnou objízdnou komunikaci jako je na severovýchodním okraji, protože ten pozemek je investorovi také k dispozici. Objízdná komunikace přitom vůbec nemusí být asfaltová – možná by se pak obě komunikace mohly postavit za skoro stejnou cenu jako ta jedna, zbytečně vyasfaltovaná na dva měsíce. Protože by byl tranzit vyloučen, tak by byl v Hrabové klid i v severní části Paskovské a hrabovských občanů by se přitom změna nedotkla. DPO za dané situace nic lepšího vymyslet nemohl (ostatně už couvání autobusu přímo mezi lidi vycházející či vyjíždějící z hřiště je za hranou bezpečnosti), protože pokud by měl autobus jezdit dle návrhu, tak by místo co 20 – 40 minut jezdil jen jednou za hodinu a v některé hodiny vůbec, protože řidič musí mít také bezpečnostní přestávky v délce 30 min. Vše tedy mohlo být bez dopadu na občany, stačilo jen aby rada nesouhlasila a požadovala zachování průjezdu (a to jen dopravní obsluhy Hrabové).

  • Milan Slíva jr. říká:

   Je ďábelský plán, budovat po třetinách něco, u čehož každé třetiny před začátkem budování byly mnohasetmetrové kolony. I teď je poměrně hodně kamiónů, které nedbají toho, že je cesta uzavřena a prozří teprve až u zátarasu samotného. Někteří neprozří ani pak a rejdí po rozestavěném kruháku. Pokud by u zákazové značky bylo napsáno vjezd dopravní obsluze povolen, tak by to většina brala na tak důležité spojnici jako pozvání k vjezdu.
   Co se týče autobusů, nikde není napsáno, že ve špičkách nemohou jezdit autobusy dva či více. Ideálně tak aby souběžně vyjížděli po krátkém čekání z protilehlých koncových zastávek.
   Jsem přesvědčen, že Vaše řešení budování po třetinách je na tak vytížené spojnici pro řidiče mnohem stresovější, obzvláště, že se organizace dopravy v průběhu budování několikrát změní. Zvolené řešení je pro řidiče i obyvatele kolem Paskovské mnohem méně stresovější a omezení potrvají také kratší dobu, než kdyby se budovalo po třetinách. A když se zajdete na budovaný kruhák podívat, tak ten roste doslova před očima a dovoluji si tipovat, že uzávěra bude trvat kratší dobu, než je plánováno.

   • Jan Dvořák říká:

    Já tedy zdůrazňuji, že při zákazu vjezdu by byl zakázán vjezd, tudíž by žádné kolony nebyly (v Česku totiž stále většina řidičů dopravní předpisy dodržuje) – naopak by božský klid zavládl i v severní části Paskovské. A kdyby to bylo o nějaký týden déle, tak by to bylo pro Hrabovou jen dobře. Mimochodem u varianty delší provizorní komunikace by se mohl rondel samozřejmě budovat vcelku, tzn. zcela bez vlivu na dobu uzavírky. Varianta částečné uzavírky byla nabízena (není to tedy moje řešení), ale pan starosta již před měsíci řekl, že on je pro úplnou uzávěru, tak ji tady tedy máme.
    Že nemohou ve špičce jezdit dva nebo více autobusů je napsáno v tom, že DPO tolik minibusů prostě nemá (a ty, co má, tak nově musí vypravovat na nařízené zbytečné linky 90 či 95). Ostatně to, že se na lince X39 občas musí nasazovat i midibus, který se dokáže otočit jen nebezpečným couváním, to dokládá nejvýmluvněji.

[email protected] [email protected]