Zápis z jednání mediální komise – 10.7. 2018

Zápis z jednání mediální komise konaného dne 10. 7. 2018 v budově úřadu.

Přítomni:

 • Alica Strnišťová, Igor Trávníček, Petr Novák, Petr Žižka, Milan Slíva, Miroslav Houžvička, Jan Šumbera

Následující číslo HL

 • Proběhlo zhodnocení posledního čísla.
 • Stanovena témata pro číslo následující
  • Pouze v následujícím čísle bude umožněna placená reklama politických subjektů, které budou kandidovat do „obecního zastupitelstva“ – 1000,- Kč strana formátu A4, politické subjekty musí dodat podklady graficky zpracované, připravené do tisku a obsah musí splňovat zákonem uložené náležitosti.
  • Součástí čísla bude rovněž anketa pro všechny politické subjekty, které budou kandidovat do „obecního zastupitelstva“.

Objektivita a poskytovaný prostor zveřejňovaných příspěvků (Hrabovské listy, FB skupina Hrabová)

 • Komise posoudila připomínky občanů k možnosti zveřejnění příspěvků a článků v Hrabovských listech a FB skupině obce, kdy je za obsah této skupiny zodpovědná.
 • Komise žádá radu Mob Hrabová o posouzení připomínek a srovnání s již dříve schválenými pravidly a přijetí jednoho z následujících usnesení:
  • Mediální komise neporušuje stanovená pravidla, obsah je vyvážený, objektivní, popisuje dění v obci a činnost místní samosprávy. Politickým subjektům a občanům je poskytován přiměřený prostor pro příspěvky a nedochází k cenzuře.
  • Mediální komise porušuje stanovená pravidla, obsah není vyvážený a objektivní. Politickým subjektům a občanům není poskytován přiměřený prostor pro příspěvky a dochází k cenzuře. Rada MOb požaduje po mediální komisi nápravu stavu.

Komise se jednomyslně shodla, že do konce volebního období ponechá schválená pravidla pro vydávání HL a příspěvky na FB skupině Hrabová.

Zapsal: Jan Šumbera

Štítky: ,

4 Komentáře

 1. Šárka Tomisová říká:

  Pouze v následujícím čísle bude umožněna placená reklama politických subjektů, které budou kandidovat do „obecního zastupitelstva“ – 1000,- Kč strana formátu A4, politické subjekty musí dodat podklady graficky zpracované, připravené do tisku a obsah musí splňovat zákonem uložené náležitosti.

  Dotaz:
  proč mají politické subjekty, kandidující do zastupitelstva platit tisícovku za stránku ?!?

  Když současná vládnoucí ODS, v čele se starostou Igorem Trávníčkem vede již od ledna masivní politickou kampaň za obecní peníze?

  Najednou „VZNIKÁ“ vize rozvoje obce !!! HEURÉKA…

  Proč tuto „PSEUDO-vizi“ nenastínil již při svém nástupu do fce starosty? Holt, volby byly v té době nesmírně daleko….

  Někde jsem četla, snad HL, že další debata o směřování obce bude v září… jestli se nepletu, volby jsou v říjnu…
  Kolik tedy ODS zaplatí za hoďku pronájmu v budově místního úřadu, či v v hasičské zbrojnici, když se teď řeší přístavba úřadu?!?

  Díky, za starostu, který si nebyl schopen udělat čas ani na otevření přírodního parku Hrabovjanka a nestopl dehonestační kampaň proti tomuto přenádhernému projektu.
  Který byl mimochodem realizován za pakatel…

  Docela by mě zajímalo, kde skončí těch 34 mega, které obvod ušetřil… když nebyl schopen ani zachránit LÍPU, která se bude bourat…

  Nepokusíme se to ještě zvrátit???

  Hrabovjance se také nepřálo… a Lípy bude obrovská škoda…

  • Milan Slíva jr. říká:

   Paní Tomisová, mediální komise chce přinést službu ne ani tak politickým subjektům, jako spíše spoluobčanům – voličům. Přinést jim na jednom místě prezentaci všech kandidujících subjektů a to za rovných podmínek.

   Zveřejňování v periodickém tisku, kterým Hrabovské listy jsou, má svá jasně definovaná pravidla, která definuje i tiskový zákon. Ten mimo jiné říká, že za obsah periodického tisku zodpovídá vydavatel. Což by mohlo být pro opravdu svobodné vyjádření názoru volebních subjektů překážkou. Tiskový zákon však uděluje výjimku pro reklamu a inzerci. I pak existují jistá omezení dané zákonem o regulaci reklamy, ale ty nejsou pro toto vysvětlení podstatné. Proto zvolila mediální komise formu stejného prostoru pro všechny kandidující subjekty a to v rozsahu jedné strany A4, který subjekt může využít dle svých představ a nebude mu do toho zasahováno, pokud neporuší zákon o regulaci reklamy.

   Tato jedna inzertní strana má v Hrabovských listech definovanou svou cenu, konkrétně 4000 Kč za zveřejnění (bez grafického návrhu). Názory členů mediální komise, za jakou částku má být tento prostor poskytnut se různily, ale nakonec se mediální komise shodla na ceně 1000 Kč za celou stranu, tedy slevě 75% oproti normální inzerci. Nevím, jak často oslovujete občany Hrabové letákovou kampaní, ale za 1000 Kč se Vám to dozajista s tiskem a roznosem 1800 ks letáků nepodaří. Poskytnout tento inzertní prostor zdarma nebo pro obec za nevýhodných podmínek by mohlo být napadnutelné a ve chvíli, kdy jistá skupiná lidí čeká na každé sebemenší pochybení ze strany mediální komise a potažmo rady, by bylo nerozumné.

   K ostatnímu se vyjadřovat nebudu, protože vím, že to ve Vašem případě nemá moc cenu, ale nějak pomíjíte, že zastupitelstvo dalo na Hrabovjanku 250000 a kdyby to neudělalo, tak Hrabovjanka nestojí, protože by pak Janky nedostaly ani velkou dotaci od města. Co se týče stopnutí dehonestační kampaně, tak ono to není až tak jednoduché, vy kupříkladu velkohubě dehonestujete na potkání a taky Vás dodnes nikdo nestopnul.

   • Šárka Tomisová říká:

    Cenu reklamy v HL znám a vím, že tato částka je nízká. Šlo mi pouze o princip.
    Asi jste ji stanovili s tím nejlepším úmyslem. Práce Vaší komise si velice vážím a jak nastiňuje pan Žižka, HL za Naďe a v současnosti jsou nesrovnatelné ve všech parametrech.

    Co se týče Hrabovjanky, mám ale, pane Slívo, zcela odlišný názor.
    Jsem přesvědćená o tom, že, pokud by byl problém s dobudováním Hrabovjanky, díky finančním prostředkům( v kterých se úřad mimochodem prakticky topí a vydává je za nesmysly),dorovnali by tento hendikep místní občané, hlavně z Šídlovce ale i z Hrabuvky, kteří nezjištně pomáhali.
    To ale člověk z baráku nikdy nepochopí…

    Tento krásný prostor jsme si vybudovali my sami, místní občané a vymyslely jej obyvatelky Šídlovce, které zde pobývají krátce, ale jsou pro obvod požehnáním… . Díky za ně… Viděl jste video manželů Hromádkových? Tam je řečeno vše.
    https://www.youtube.com/watch?v=MTTbz6yYiqY&feature=youtu.be

    V současné, předvolební době, je, pane Slívo, důležité, aby se lidé (úředně „politické subjekty“), SPOJILY a přestaly se hádat. Ti, kterým o něco jde.

    A to jste Vy, Radek O., manželé Poláčkovi, pan Slavík, Hromádkovi, Janky a šéfredaktor HL, pan Žižka, díky, že Vás tady máme… A… také díky spoustě dalším skvělým, milým, neviditelným… v boji za lepší Hrabovou.

    Nehledejme prosím nesrovnalosi v minulosti, viz. letopisecká komise, na to bude určitě čas i později, ale zaměřme se na současnost a SPOJME SPOLEČNÉ SÍLY.

    Předvolební populistické sliby?!?

    https://www.hrabova.info/wp-content/uploads/2018/07/Rozvoj_Hrabova%CC%81-2040_Strategie-MOb-Hrabova%CC%81_FIN.pdf

    vybírám, viz. bod:

    5.1.2
    Cíl 1.
    2
    Modernizovat a  revitalizovat sídliště Šídlovec při  zachování jeho
    architektonické hodnoty
    Opatření: 1.
    2
    .1
    Modernizovat a revitalizovat domy
    sídliště
    Šídlovce při zachování architektonické
    hodnoty
    Důle

    žitost
    *
    Aktivity k
    naplnění opatření
    Termín
    realizac
    e
    (od

    do)
    Odpovědnost
    Náklady
    (v tis. Kč)
    Zdroj
    financování
    1.
    2
    .1.1
    Modernizovat

    revitalizovat domy Šídlovce při 
    zachování architektonické
    hodnoty
    1.
    2
    .1.2
    Motivovat soukromé
    vlastníky aby zachovávali
    architektonickou hodnotu domů
    včetně
    barevného sladění
    vchodů v bloku
    * I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost
    Opatření: 1.2.2
    Modernizovat a revitalizovat veřejná prostranství sídliště Šídlovec
    Stránka
    17

    39
    Důle

    žitost
    *
    Aktivity k
    naplnění opatření
    Termín
    realizace
    (od

    do)
    Odpovědnost
    Náklady
    (v tis. Kč)
    Zdroj
    financování
    1.2.2.1
    Definovat zásady
    revitalizace

    modernizace
    veřejných prostranství na sídlišti
    Šídlovec
    1.
    2
    .
    2.2
    Projednat
    koncepci
    s
    obyvateli Šídlovce a 
    zainteresovanými stranami
    1.2.2.3
    Zajistit
    realizaci
    revitalizace

    modernizace
    veřejných prostranství na sídlišti
    Šídlovec
    * I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

    P.S.: Kolik si volební analytik vydělal a z čeho

    P.S.: Politika mě nikdy nezajímala, původní HL okamžitě končily v separovaném sběru, alespoň na něco byly dobré, ale stejně s nima šlo špatně zatopit…

    … oči mi otevřelo až násilné zničení prostoru mezi historickou zástavbou, tzv. vnitrobloku, kde bydlím a do kterého jsem se stěhovala díky tehdejší zeleně a poetiky toho místa. Které nám, mimochodem, závidí lidé napříč republikou a to není hláška hozená do placu, ale pravda. Který, současná garnitura,začalo to za starosty Nadě, ale náhradní starosta v tom pokračuje, masivně ničí.
    A ještě VELMI DRAZE za OBECNI peníze.

    Hlavně, před Vámi, pane Žižko, se hluboce klaním.
    Že bojujete s větrnými mlýny a přesto neztrácíte NADĚJI.

    Myslím, že nikomu, kdo zde publikuje, či reaguje na články, nejde o peníze, či pověst, kterou dává vniveč.

    Jde nám o příjemné místo k životu s odpovídající občanskou vybaveností.
    A to už mohla udělat Hrabová dávno, je to nadprůměrně bohatý městský úřad. A nemáme tu přitom vůbec nic.

    Nedokážeme např. velkou devizu, druhé nejstarší kolonie v Ostravě, jakkoli zhodnotit. Co udělala OSTRAVA-JIH s Jubilejkou? Výstavní skříň obvodu – a právem. Je zase překrásná.
    A co druhá nejstarší kolonie – tzv. Kuchyňkova kolonie na starém Šídlovci?
    Alespoň se tady konečně likviduje metrový plevel, díky novému tajemníkovi.
    Ale dále se betonuje ostošest.

  • Petr Žižka říká:

   Dobrý den, opravdu nechci tady rušit jinak pozitivní vlny a už vůbec ne reagovat na věci, které mi nepřísluší. Na druhou stranu, na ty, které se mne týkají, reagovat musím. Mnohé objasnil ve svém příspěvku Milan Slíva. V tom, co napíšu, se budu možná po něm opakovat, ale to neznamená, že od Milana opisuji, spíše je to tím, že se na věci díváme velmi podobně.

   tak tedy přináším i já svůj pohled na to, co píše paní Tomisová, jejíž zájem o dění v Hrabové si nesmírně vážím, ale to taky není důležité. Důležité (aspoň pro mne) je toto:

   Přestože nejsem (pochopitelně!!!) ani šéfem mediální komise, ani starostou obce, dovolím si na Váš příspěvek, paní Tomisová, reagovat z pohledu člověka, který je zodpovědný za Hrabovské listy:
   Pokusím se svou výpověď rozdělit do několika pasáží:
   a. ptáte se, proč mají politické subjekty platit za prezentaci v Hrabovských listech. Odpověď je prostá: pokud tak neučiníme (a byl to můj původní záměr, aby vše bylo bráno jako servis občanům), riskujeme, že jistá skupina obyvatel bude tvrdit, že byl porušen tiskový zákon a já, jako šéfredaktor budu hnán k zodpovědnosti. Nemám s tím zásadní problém a obci úplně v pohodě pokutu zaplatím, neboť se jedná jen o 100 tisíc korun. Než tak učiním, budu se však snažit nedat důvod k tomu, aby kdokoliv na porušení tiskového zákona upozorňoval, bylo by to asi hloupé a vrhalo by to špatný mediální stín na Hrabovou, nikoliv na mne, který si to pak klidně jedním soudním příkazem a jeho úhradou „vyžere“.
   Částka 1000 korun na stránku je dle mého soudu symbolická – jde o slevu ve výši 75 procent oproti běžné reklamě v Hrabovských listech. Věřím, že každá strana či hnutí tu tisícovku v rozpočtu najde. Líbila by se mi i tak zvaná symbolická koruna, která by na jednu stranu znamenala, že prezentace není zcela zdarma, ale berte to jinak: jak se má dívat běžný živnostník na to, že za prezentaci své firmy, své služby, platí, a strany či hnutí, které usilují o naše hlasy a které chtějí po dobu čtyř let směřovat naši obec, by zaplatily korunu? Nebylo by to nespravedlivé vůči paní, která vede nehtové studio, vůči obchodu s drobnými potřebami, vůči zdravotnímu zařízení či vůči paní, která prezentuje své možnosti v oblasti nemovitostí? Já si myslím, že bylo. Jen ještě detail a pak půjdeme dál: běžná sleva z inzerce pro účely politické prezentace je v médiích 40 až 50 procent. My udělali slevu, jak už jsem uvedl, 75 procent.
   A ještě jeden argument: i papír a tisk něco stojí. Jistě by se našlo v dnešní rozhárané Hrabové dost lidí na to, aby upozornili na nehospodárnost a zneužívání rozpočtu obce na tisk politické inzerce.
   b. politické subjekty přece nemusí platit tisícovku za svou prezentaci v Hrabovských listech. Je to možnost, nikoliv povinnost, jak se prezentovat. Pokud tuto možnost nevyužijí, je to plně v jejich kompetenci. Mohou olepit všechna nároží a pak si stěžovat, kde kdo strhl či přelepil plakátek. Mohou vytisknout a zaplatit roznos plakátků přímo do schránek a pak si stěžovat, kdo jim ublížil tím, že ze schránky leták vyndal nebo podpálil celou poštovní schránku. Je to vše v kompetenci kandidujících stran a hnutí. Možnost prezentovat se na stránkách HL je další variantou, jak udělat něco pro to, aby se o nich vědělo. Každá strana či hnutí má nepochybně mnoho kreativců a mediálních poradců, aby ukázala své plány, možnosti, programy… Jestli umíte za 1000 korun oslovit 1800 domácností, 3600 občanů, jste úžasná.
   c. placená inzerce je jednou ze dvou možností, jak se prezentovat v tom jednou konkrétním vydání HL. Jak se uvádí ve Vámi citovaném zápisu mediální komise, paní Tomisová, budou všechny politické strany a hnutí, které budou kandidovat v komunálních volbách, osloveny (přesněji jejich lídři), aby své základní vize sdělili. Zkuste mi, prosím, ukázat, kde v Hrabovských listech před minulými komunálními volbami jste něco podobného našla. Přeji Vám příjemné a ničím nerušené hledání. Jistě Vás uklidní, že to nebude ale tak těžké, jako úkol, který dostal pan Ovčáček od pana prezidenta při hledání článku Hitler je gentleman…
   d. a tento bod úzce souvisí s bodem minulým – ukažte mi HL z dob před rokem 2016, kde by opozice, jak politická, tak i názorová, měla tolik prostoru, jako dnes.
   e. a ještě jeden argument, který by měl v této debatě zaznít. Kdyby nebyla dána přesná pravidla pro volební inzerci (cena a prostor) nenapadá Vás, že by některé politické subjekty mohly koupit Hrabovské listy jako celek? 4000 korun na stránku, to je cena běžné inzerce. Kolik takových stránek si může koupit strana X, Y hnutí Z, Ž? Bylo by fér, kdyby o politickém klání v obci rozhodovaly jen finanční možnosti jednotlivých kandidujících subjektů? Nebo je fér, aby každá dostala stejný prostor za stejnou cenu? Já osobně si myslím, že takto je to fér. Ale je to jen můj názor.

   S úctou a s vírou, že jsem byl pochopen

   Petr Žižka

   P. S. pro jistotu znovu připomínám, že nejde o stanovisko mediální komise, jen mé osobní.

[email protected] [email protected]