Školní jídelna zahájí prodej stravného na měsíc srpen a září

Vedoucí školní jídelny Lenka Gebauerová oznámila termíny prodeje stravného na měsíc srpen a září pro cizí strávníky a nově příchozí žáky. Dále zveřejnila informace pro rodiče při zahájení nového školního roku 2018/2019.

Prodej stravného na měsíc srpen 2018 pro cizí strávníky

Čtvrtek 23.8. od 7.30 do 8.00 hod.,  od 11.00 do 12.00 hod.
Pátek 24.8. od 7.00 do 8.00 hod.

Výdej obědů v posledním srpnovém týdnu od 11.30 do 12.00 hodin.

Prodej stravného na měsíc září 2018 pro cizí strávníky a nově příchozí žáky

Čtvrtek 30.8. od 7.30 do 8.00, od 11.00 do 12.00 hod.
Pátek 31.8. od 7.30 do 9.00 hod.
Pondělí 3.9. od 7.30 do 10.00 hod.
Úterý 4.9. od 7.30 do 9.00 hod.
Ve středu 5.9. se stravné neprodává.
Další dny ráno od 7.30 do 8.00 hod.

Cena obědů: 19 obědů krát 62 Kč = 1178 Kč (pátek 28.9.2018 – státní svátek)


ŠKOLNÍ JÍDELNA
Základní škola, Ostrava – Hrabová, Paskovská 46
Informace pro rodiče při zahájení nového školního roku 2018/2019

Nový strávník

Vyzvedne si přihlášku ke stravování ve školní jídelně a vyplněný formulář s rodným číslem dítěte odevzdá před zahájením stravování. (Pozor na řádné vyplnění rodného čísla, protože slouží ke správnému zařazení platby přes účet. Je-li uvedeno špatné rodné číslo, nelze zadat správně platbu na účet strávníka a školní jídelna nenese odpovědnost za případné škody). Rodné číslo je variabilním symbolem při platbě přes účet.

První platba stravného je možná v hotovosti v kanceláři školní jídelny, další platby je nutno provést přes bankovní účet. Pouze v odůvodněných případech lze platit v hotovosti ve ŠJ. Každý strávník má svůj variabilní symbol, proto nelze u sourozenců provést jednu platbu, ale každý sourozenec platí zvlášť. Protože se každý měsíc 15. dne v měsíci otevírá další měsíc, platba musí být na našem účtu do 15. dne v měsíci, pokud chcete mít správně přihlášené obědy.

V případě nepřítomnosti žáka ve škole první den, je to považováno, jako by byl žák ve škole. Další dny musíte odhlašovat obědy, protože žák NEMÁ NÁROK NA DOTOVANÝ OBĚD. Pokračování nemoci po víkendu musíte hlásit telefonicky v pondělí do 8.00 hodin. Za každý případný neodhlášený oběd je účtována částka 35,- Kč za náklady a tato částka je PŘEDNOSTNĚ strhávána z účtu strávníka.

Obědy se odhlašují na tel.č. 599507124, 773791605, prostřednictvím emailové adresy [email protected] , zápisem do archu odhlášek umístěné ve školní jídelně, případně osobně v kanceláři školní jídelny nebo na vlastní žádost je zprovozněno internetové odhlašování popřípadě přihlašování stravy na www.strava.cz,. Změna na následující den je možná den předem do 13.30 hodin na následující den.

Jestliže chcete stravovat děti pouze v určité dny, je nutné domluvit se na tel.č. 599507124 nebo 773791605.

Každý nový žák dostane zálohově čip, který slouží k otevírání dveří školy a zároveň k výdeji obědů v jídelně. Záloha 112,- Kč. Při ukončení docházky vrátí neporušený, nepoškozený či nijak neznehodnocený čip a je mu vrácena záloha.

Děti, které zůstávají ve školní družině, si mohou přikoupit nápoj (čaj, džus) v hodnotě 1,- Kč. Nápoj si načepují do vlastních přinesených uzavíratelných lahviček. Při ukončení docházky do družiny musíte nápoj odhlásit. Platí se zároveň s obědy.

Školní jídelna vydává karty tzv. kreditky pro mléčný program do automatu ve škole (Happysnack).

Stávající strávník

Pokud přišla platba během měsíce července a srpna nebo máte zůstatek z minulého školního roku, automaticky máte přihlášen oběd od prvního vyučovacího dne.

V Ostravě dne 1.8.2018 Gebauerová Lenka, vedoucí ŠJ

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]