MAKRO otevřelo před 21 lety v Hrabové první velkoobchodní nákupní středisko v ČR

Na den přesně před 21 lety (10.9. 1997) se za účasti Dagmar Havlové v Hrabové otevřel samoobslužný velkoobchod MAKRO. Ve své době patřil mezi největší samoobslužné velkoobchody, jichž využívali ke svým nákupům podnikatelé, držitelé identifikační karty, kterou se dalo získat po předložení živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku.

Občané zde měli možnost získat zaměstnání. V době otevření přijímalo MAKRO celkem 60 pokladních, 40 řidičů vysokozdvižných vozíků a 50 zbožových manipulantů. Platové podmínky se tehdy pohybovaly okolo 8 000 Kč základ + pohyblivá složka mzdy.

Společnost MAKRO ČR při příležitosti otevření velkoobchodního centra v Hrabové věnovala městskému obvodu Hrabová finanční dar ve výši 1 milion korun. Darovací smlouva určovala použití těchto peněz pro účely životního prostředí, zejména pro úpravu centra sídliště Šídlovec. Dar byl zastupitelstvem městského obvodu přijat a zahrnut do rozpočtu, což umožnilo mimo jiné provést úpravy v parčíku, kanalizace s likvidací septiků a komunikace ulice Příborské.

Informace doslovně převzaty z Hrabovských listů roků 1997 a 1998.

 

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]