Vladimír Petana: Co jsem chtěl říci na zastupitelstvu [4]

To co jsem „nemohl“ říct na přeloženém 23. zasedání zastupitelstva, jsem nemohl říct ani na 24. zasedání, protože demokratická většina odhlasovala nezařazení bodu Různé. Využívám proto možnost publikovat třetí pokračování na tomto serveru, „Gott sei dank“ provozovatelům.

Předchozí články:

Můj příspěvek se měl týkat bodu Schválení Závěrečného účtu za rok 2017.

Závěrečný účet není jen změť účtů a učtářských pojmů, kterým drtivá většina zastupitelů nerozumí s čestnou výjimkou Ing. Hrabovské (povoláním účetní), závěrka má taktéž zhodnotit i hospodárnost nakládání s majetkem.

V roce 2017 se realizovala stavba parkoviště za Šrobárovou 22 a opravy přilehlých komunikací. Nerealizace minimálně 10 parkovacích míst s již provedenými přeložkami, určitě není vzorem hospodárnosti. Avšak politické rozhodnutí se v závěrce nehodnotí.

Co mohu hodnotit je provedení dle projektu skutečně nejlevnějšího. Nic levného nemůže být super. Vysoké obrubníky (víc jak 10 cm) tvoří pěkné suché koryto pro budoucí záplavy. Řidiči jsou nadšením bez sebe, když gumují pneu o obrubníky. Zatáčka před knihovnou s lomenou křivkou vyžaduje velmi pozorné řízení a u aut s velkým rozvorem i couvání. Řidiči rozvážkových služeb by poděkovali autorovi. Jenže ono je to provedeno v původní stopě a změna na plynulý oblouk by vedla ku stavebnímu řízení a to je drahé, složité a vůbec. Proto se takto udělaly rekonstrukce chodníčků na vnitřních stranách domů na starém Šídlovci – zjednodušení práce s přípravou stavby.

Vrcholem rekonstrukce pro mě byla cesta před Huga 21-25. Problémy s kanály a napojením svodů svědčily o „poctivé“ přípravě. Lahůdkou bylo odstranění žulových obrubníků a nahrazení novými betonovými. Žula byla v super stavu již 1975 a to již hodně dlouho sloužily. Obrubníky betonové na V. Huga jsou cca 25 roků a už si zaslouží výměnu. Tak jsem smutně koukal z okna, jak firma opatrně bagrem vyjme obrubník, velice opatrně jej položí na lože z výkopové zeminy na korbě Tatrovky a to pouze na jednu vrstvu. Pak je tento náklad odvezen na skládku odpadů a my za to zaplatíme. Dělal jsme krátce ve stavební firmě (jen 14 let). Kdyby náš mistr zavezl na odval žulové dlažební kostky či obrubníky, tak by byl ostatními rozsápán a vedení firmy by jej nechalo zastřelit. Toto je regulérní kořist každé stavební firmy. Uvážíte-li, že metrové obrubník se zámky nepoškozené v jednom barevném odstínu, jsou ve stavebních bazarech v průměru za 400 Kč, tak při cca 100m obrubníků to je slušný peníz. A to jsme zaplatili za nové „věčné“ betonové.

Nový asfaltový koberec je fajn, to je třeba objektivně říci.

Takže i tato stavba mě svými užitnými vlastnostmi pro uživatele přesvědčila, že je důležité peníze utratit, však si lidi zvyknou.

Povzdechnu si politicky korektně: shit happened

KONEC

6 Komentáře

 1. Igor Trávníček říká:

  Souhlasím s tím, že odvést žulové obrubníky kdoví kde a nahradit je betonovými je zvěrstvo.
  A nechápu, jak odborník na stavařinu a zastupitel obce v jedné osobě jen smutně koukal z okna a nezasáhl. Tehdy se s tím dalo ještě něco dělat.
  K čemu je teď tohle povzdechnutí?

  • Jan Dvořák říká:

   A což tak kdyby někdo z úřadu předem koukl do projektové dokumentace?

  • Šárka Tomisová říká:

   A od čeho jste tady Vy, pane starosto?
   Za co berete velmi slušný peníz?
   A od čeho je místní rada?
   A celý stavební úřad obvodu?!?

   Chléba a hry, které se tu poslední době rozmohly, to nezachrání…

   • Jan Dvořák říká:

    On tady sice pan Petana kritizuje široké chodníčky na vnitřních stranách domů starého Šídlovce, ale zřejmě zapomněl, že dle odpovědi starosty na jeho kritiku těch chodníčků na zastupitelstvu (v době kdy se ještě směli zastupitelé vyjadřovat i k jiným bodům než projednávaným) je jejich viníkem jen sám pan Petana, protože se nešel podívat předem na úřad na tu projektovou dokumentaci a nepřipomínkoval ji…(aby nedošlo k omylu, tak jen podotýkám, že pan Petana se samozřejmě ani nemá šanci dozvědět, že nějakou projektovou dokumentaci má zrovna úřad již hotovou a lze ji připomínkovat, pominu-li to, že z žádné jeho funkce nevyplývá povinnost se chodit dívat na projektové dokumentace a zastupitelé to nedělají a samozřejmě by nikoho ani nenapadlo, že v tom projektu taková megalománie je). No a tak tu žijeme.

  • Vladimír Petana říká:

   Co jsem mohl udělat a co jsem udělal:

   Mohl jsem se připoutat řetězem k žulovým obrubníkům, po vzoru zelených ochránců čehokoliv. No když ono to jde špatně se poutat k uloženému obrubníku a také v březnu kámen zebe a to bych nedal dlouho. Taktéž bez přítomnosti kamer všech TV ve střední Evropě by průběh byl rychlý a účinný. Přišli by dva až tři chlapy ze stavby po 130kg živé váhy, nejlépe OSVČ , kterým by neběžely peníze za práci. Chvilku by mi domlouvali vybranými slovy píp, píp, píp a já bych urychleně opustil staveniště s otisky pracovních bot na svém pozadí.
   Jako osoba znalá ( OZO BOZP), vím, že na staveništi nesmím bez povolení, doprovodu a školení pobývat a tak jsem tuto alternativu zavrhl.
   Dostal jsme bláhový nápad, podat zprávu kompetentním lidem na úřadu MěO Hrabová a čelním funkcionářům Zastupitelstva MěO Hrabová. I sedl jsem k PC a napsal následující e mail.

   Odesláno: po 20.03.2017 17:40

   Od: [email protected]
   Komu:’[email protected]‘; ‚[email protected]‘; ‚[email protected]
   Kopie: ‚[email protected]‘; ‚[email protected]‘; ‚[email protected]
   Předmět: poplašná zpráva

   Vážené dámy, vážení pánové, pane starosto, pane místostarosto, pane předsedo kontrolního výboru, paní vedoucí odboru stavebně správního, paní referentky

   Musím vás takto urgentně kontaktovat ve věci „Výstavba parkoviště na Šídlovci a další připojené stavby“.
   Dnes tj. 20.3.2017 odpoledne jsem na jižním konci místní komunikace před V.Huga 25,27,29 spatřil složené palety s betonovými obrubníky. Jejich počet převyšuje značně potřebu pro úpravu krátkých chodníčků do tří domů. Dále byl před několika dny proveden řez v asfaltovém krytu cesty u východní strany, což potvrzuje řeči o tom, že se bude hýbat s obrubníky. Na druhé straně cesty nebylo třeba řezat, tam je již kryt byl odstraněn na podzim při výměně dešťové kanalizace.
   Když si poskládám tyto skutečnosti tak to ukazuje na výměnu obrubníků.
   Zde je ta poplašná zpráva:
   Místo žulových obrubníků přijdou nové betonové. Žulovým nic není, jen je potřeba je vyrovnat a to je samozřejmě pracnější než manipulovat s novým betonovými podstatně lehčími. Žulové nás přežijí všechny, zatím se je nepodařilo nikomu poničit. Betonové na jiných cestách jsou poničené sněhovým pluhem, velkými náklaďáky a podobně.
   Zpráva odjinud.
   Ve vesnici, kde bydlí dcera ( Poříčany) se chlubilo Zastupitelstvo po provedení opravy hlavní obecní cesty, že nešetřili a dali místo betonových obrubníku věčné žulové. Je fakt, že tam mají jiné, tedy z růžové žuly.

   Jestli jsem se mýlil, tak se Vám všem hluboce omlouvám za Váš zmařený čas a taktéž za hříšnou myšlenku, že by se toto u nás mohlo stát.

   S pozdravem
   Vladimír Petana

   Tato zpráva neprošla jazykovou korekturou

   Tento e mail byl zcela oslyšen a nebyla ani jedna odpověď (třeba ať si trhnu).

   Takže jsme posléze skutečně mohl pouze bezmocně koukat a říkat píp , píp, píp protože bylo před 22,00 hodinou.

 2. Petr Halfar říká:

  Dobrý den, pakliže zde mohu zareagovat, poprosím o vyřešení uvolněných obdélníkových dlaždic, které tvoří přechod mezi cestou od Šrobárovy ke knihovně a parkovištěm za Š22 (přesně zde 49.7799672N, 18.2771864E).
  Dlaždice jsou uvolněné díky přejezdům aut, některé už mají odlomené rohy, bylo by vhodné je dodatečně uložit do betonového lože…možná v rámci reklamace?
  Stejně tak se kolem tohoto parkoviště opět vyskytuje ten vysoký plevel, který byl původně vymýcen…opět možno v rámci reklamace?
  Děkuji.

[email protected] [email protected]