Žádost o odstranění rampy na ulici Šídlovecká

Spolek Zelená Hrabová, z.s. již dále nedokáže přihlížet nepořádku v okolí rampy, která se nachází v těsné blízkosti garáží na ulici Šídlovecká. Je navštěvována převážně lidmi z okolních obvodů. Ti jsou však velmi neukáznění. Soustavně vylévají vyjetý olej po okolní vegetaci, někteří se nestydí jej vylít přímo do půdy či blízkého potoka. Je zde vždy vysoký počet pohozených odpadků či již nepotřebných autodílů.

Hájíme čistou přírodu, opečovávanou zeleň atd. Proto jsme se rozhodli s tím něco udělat. Na místním úřadě nám bylo řečeno, že k odstranění jsou třeba souhlasné podpisy ¾ majitelů přilehlých garáží. Vlastníky jsme osobně navštívili a celou situaci jsme jim vysvětlili, abychom zjistili, že ani jeden nebyl proti. Naopak nám všichni velmi poděkovali, protože ani oni se již na ten nepořádek nemohli dívat. Někteří se k nám dokonce v minulosti připojili v rámci úklidu Ukliďme Česko, aby nám pomohli s odpadky a nepořádkem i za přilehlými garážemi hned vedle rampy.

Pro tento problém jsme se snažili udělat maximum. Několikrát jsme hlásili okolí rampy na úřad, který na veřejné osvětlení připevnil papírové oznámení s vyzváním občanů k pořádku. Oznámení je již deštěm zničeno, nikdo jej bohužel neuposlechl. My však jednali dále. Oslovili jsme jednoho garážníka, který danou rampu zamkl přes petlici a zámek. Ona petlice však byla později surově rozkopána a rozbita.

Je zde však nebezpečí. Rampa se sice nachází na pozemku patřícím obci, nicméně ona rampa není majetkem nikoho. Proto nám bylo úřadem doporučeno, ať si rampu odstraníme sami či poprosíme garážníky. Rampa není ve vlastnictví obce. Nikdo z nás však nemá techniku ani sílu, jak rampu odstranit. Proto pevně věříme, že naše nově zvolená rada vyhoví naší žádosti a nechá rampu na náklady obce odstranit. Po jejím odstranění bude Hrabová zase čistější. Nesmyslný kolotoč nepořádku a našeho uklízení konečně najde východisko.

Věříme, že i naši VPP pod vedením paní Davidové, která samotná je rovněž pro odstranění rampy, tuto změnu uvítají. I oni byli několikrát úřadem posíláni na místo rampy, když po našich podnětech na ZmapujTo jsme je prosili, ať odvezou velké nepotřebné autodíly (blatníky, dveře, motor, atd), které se povalovaly u rampy a které jsme nedokázali sami odvézt. Naši dobrovolní hasiči mají s okolím rampy také své ne příliš veselé zkusenosti:

https://h.fi.cz/vyjezd-jednotky-unik-nebezpecnych-latek/

Místo po odstranění rampy jistě nalezne klid a opět začne fungovat. Případné navození zeminy a jeho zatravnění bude určitě přínosem nejen pro místo samotné, ale i pro všechny, kteří budou místem procházet.

Zelená Hrabová, z.s.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]