Pozvání na 3. zasedání ZMOb Hrabová – 25.2. 2019

3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová
se koná v pondělí 25.2 2019 v 16.00 hodin v budově Úřadu městského obvodu Hrabová, Bažanova 174/4, Ostrava-Hrabová

Program zasedání:

  1. Poskytnutí účelových neinvestičních/investičních dotací spolkům a neziskovým org.
  2. Rozpočtová opatření zastupitelstva MOb Hrabová v roce 2019.
  3. Zpráva o plnění rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová za leden-prosinec 2018.
  4. Oprava schváleného rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová na rok 2019.
  5. Hlavní body a termíny zasedání zastupitelstva MOb Hrabová v roce 2019.
  6. Záměr výkupu pozemků parc.č. 902/9 a 2550/4.
  7. Prodej pozemků parc.č. 2622/31 a 2622/32.
  8. Volba členů školské rady ZŠ z řad zastupitelů.
  9. Informace o činnosti RMOb mezi 2. a 3. zasedáním ZMOb.
  10. Různé.

V Ostravě — Hrabové dne 6.2. 2019

Igor Trávníček
starosta městského obvodu Hrabová

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]