Reakce Vladimíra Slavíka na článek „Co vyroste na pozemku vedle školy II“?

K uvedeným informacím mám následující doplnění. V grafické části platného územního plánu je tato plocha označena jako B 214. V textové části ÚP v tabulce č. 2 je plocha B 214 vedena jako „Zastavitelná plocha pro bydlení“ s určením pro stavbu bytových domů s kódem prostorové regulace č. 17.

Podle tabulky č.4a (viz kód regulace č. 17) lze zde stavět bytové domy maximálně se 4 nadzemními podlažími + podkroví.

Územní plán byl schválen zastupitelstvem města Ostravy dne 21. 5. 2014. Námitky bylo možno podávat v roce 2013 (radní Naď, Dvořák, Dudic, Lyčka, Pospěch) a také v roce 2014 (radní Naď, Trávníček, Lyčka, Pospěch, Balušek).

Žádné námitky proti této výstavbě ze strany zastupitelstva Hrabové podány nebyly. Takže jakákoliv jiná výstavba v tomto prostoru by byla v rozporu s platným územním plánem.

Určitě by bylo vhodné jednat s městem Ostrava i o možných alternativách (viz článek R. Orkáče). Abychom nebyli v budoucnu překvapeni nevhodnou zástavbou. Je to na radních.

Vladimír Slavík

3 Komentáře

 1. Tak se trochu podivuji nad reakcí pana Slavíka. Kolik občanů dalo námitky k uzemnímu plánu z řad občanů? Závěr zní – asi nikdo. Radní schválili spolu se zastupitelstvem názor občanů, kteří mlčky vyjadřili souhlas. Nebo se pletu?
  Vy, pane Slavíku, jste byl proti? Obdobný byl příklad prodloužené Mostní – vy pro stavbu, řada lidí proti – ale pozdě, že?
  Milan Orkáč

 2. Vladimír Slavík říká:

  Vůbec jsem nepochopil,co se pan Milan Orkáč snaží sdělit veřejnosti. Doporučoval bych srozumitelnější způsob vyjádřování, aby jeho argumenty pochopili všichni občané, všetně seniorů.

  Pak se k jeho názorům velmi rád vyjádřím.

 3. Každá změna územního plánu, pane Slavíku, bývá připomínkována. Mohl by jste napsat, kdo z občanů podal (byť bydlí v blízkosti předmětné parcely) či bydlících na území Hrabové podal námitku v období projednávání předmětné části územního plánu ? Takže z toho vyplývá, že radní reagovali správně, když si mlčení vyložili jako souhlas občanů s konkrétním územním plánem. A jak to souvisí s prodlouženou Mostní? Tam občané připomínky dali a stejně se nic nedělo. Vždyť Vy dobře víte, jak vehementně jste bojoval proti původní variantě, která by Mostní vedla na most v Nově Bělé a nikoliv na most u průmyslové zóny …

[email protected] [email protected]