Několik informací ohledně Prodloužené Mostní

Přestože v aktuálním čísle Hrabovských listů se nějaké informace o stavbě Prodloužené Mostní dozvíte z rozhovoru se starostou, něco málo se mi podařilo zjistit ještě od Miroslavy Chlebounové, PR specialistky oddělení komunikace a strategického marketingu z odboru kanceláře hejtmana kraje.

V současné době stavba pokračuje podle schváleného harmonogramu a měla by být oficiálně dokončena 2. 9. 2019. Termín může být kvůli nevhodným klimatickým podmínkám pochopitelně změněn, nicméně zatím tomu nic nenasvědčuje. Spíše právě naopak, pokud vše půjde dobře, je skutečně reálný i dřívější termín dokončení, jak již v Hrabovských listech nastínil starosta. Tohle však nikdo teď nemůže slíbit…

Přestože investor neeviduje žádné zásadní komplikace,  stavební práce byly opět zahájeny až v polovině února a to z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Aktuálně se buduje osazení pro protihlukové stěny, které budou na novém úseku Mostní v délce zhruba 1.5 km. Pro starousedlíky ze stávající ulice Mostní však nemám dobrou zprávu, v rámci stávající ul. Mostní se protihluková opatření nepředpokládají.

Osazení pro protihlukové stěny

V souvislosti se stavbou Prodloužené Mostní je hrabovany třeba upozornit, že se ještě počítá s dopravním omezením v květnu, a to kvůli opravě krytu vozovky. Zhotovitel v současnosti jedná o jeho podobě a jakmile budu mít více informací, ihned je zveřejním.

Byl jsem osobně pozván na další kontrolní den stavby, který je naplánován na 18. března, možná již budu mít zároveň i informace o požadovaném zákazu vjezdu automobilů nad 12t do jižní části Hrabové… uvidíme!

 

3 Komentáře

 1. Vladimír Slavík říká:

  Můj tchán Ladislav Linhart (narozen 1904) pracoval dlouhá léta ve vratimovské celulozce a o Mostní ulici mi vyprávěl následující historii. V uvedené fabrice se vyráběla surovina (celuloza) nezbytná pro výrobu výbušnin. Takže tato továrna měla na sklonku 1. republiky v těch pohnutých dobách strategickou důležitost a bylo nezbytné zajistit rychlý příjezd hasičů v případě požáru nebo výbuchu varných kotlů. Proto se již v roce 1938 vyprojektovala nová cesta (Mostní), která měla propojit tehdy nově postavenou silnici Ostrava-Místek s Vratimovem.Východní část této propojky (dnešní Mostní) byla postavena v roce 1939, pak přišla válka a na ostatní stavby (most přes Ostravici a  západní část Mostní) již nedošlo. Most se postavil až za války a zbytek propojky se staví až nyní, avšak již ze zcela jiných důvodů. Ale příslušný budoucí koridor Prodloužené Mostní byl respektován ve všech poválečných územních plánech.

 2. Radek čep říká:

  Dobry den. Pocita se i s opravou ulice K Nadjezdu? Tato spojka je hojne vyuzivana cyklisty,kteri miri do prace,do prum. zony. Radek

  • Radomír Orkáč říká:

   Odpověď paní Králové z úřadu (děkuji ji): S opravou MK K Nadjezdu ani s žádnou jinou není ve schváleném rozpočtu na rok 2019 počítáno.

[email protected] [email protected]