Žádost o projednání neúnosné situace na ulici Paskovská

V únoru letošního roku jsem společně s občany sepsal stížnost (petici), kterou jsme prostřednictvím pověřených zástupců poslali k rukám vedení naší obce. Dopravní situace (přetížení, hluk, prach, rychlost, bezpečnost) je na Paskovské ulici již neúnosná a tento týden (dne 17.4. 2019) se zde stala opět další nehoda, která již jen podtrhuje, že se zde jezdí i rychle a neohleduplně.

Další nehoda v zatáčce u školy, FOTO: Ilona a Libor Hromádkovi

Jsme přesvědčeni, že petice pomůže obci písemně doložit, že problém zde skutečně existuje. V předchozích dnech z Ministerstva dopravy odešel ministr a ten nový může (ale nemusí) mít na tuto naši tíživou situaci mnoha zdejších obcí jiný názor. Naše naděje umírá poslední!

Roman Šimůnek
zastupitel MOb Ostrava-Hrabová

Znění stížnosti (26.2. 2019):

My, občané městského obvodu Ostrava-Hrabová se obracíme na příslušný orgán městského obvodu s žádostí, aby v co nejkratší době byla projednána a vyřešena neúnosná situace v dopravě na ul. Paskovská.

V současné době je tato silnice neúměrně zatěžována nákladní automobilovou dopravou v důsledku čehož dochází zejména k následujícímu:

 • nadměrné opotřebování povrchu silnice;
 • obrovské zatížení zdravotně škodlivými exhalacemi;
 • rušení klidu obyvatel (hlavně dětí a starších občanů) až do pozdních nočních hodin;
 • ohrožení cyklistů a chodců především v částech, kde úplně chybí chodníky;
 • neúměrná rychlost nákladní přepravy.

Žádáme, aby Rada městského obvodu Ostrava-Hrabová zadala zpracování projektu, který by tyto nedostatky a škodlivé vlivy popsal a navrhl konkrétní opatření, která budou realizována v co nejkratším možném termínu.

Situaci by pomohlo mimo jiné vyřešit i zrušení dálničního poplatku na silnici Místecká v úseku od Makra po Frýdek-Místek.

Jedná se o velmi důležitý problém, který některé městské obvody a obce konkrétně již dokázaly vyřešit.

Reakci příslušného orgánu městského obvodu laskavě zašlete níže uvedeným třem občanům, kteří zastupují podání této žádosti. Přikládáme listinu, která obsahuje podpisy občanů Ostrava-Hrabová.

Stanovisko paní Faicové z úřadu MOb Ostrava-Hrabová k žádosti o projednání neúnosné situaci na ulici Paskovská:

K Vaší žádosti ze dne 26.2. 2019 sdělujeme následující:

Zákaz vjezdu nákladních vozidel s tonáží nad 12 t na ul. Paskovskou v úseku od sklenářství po ul. Mostní to je již nějakou dobu v platnosti. Jsme si vědomi, že někteří řidiči tuto zákazovou značku nedodržují. Z tohoto důvodu provádí Policie ČR namátkové kontroly na místě autobusové smyčky na Šídlovci.

O zrušení zpoplatnění dálnice (ul. Místecká) usiluje městský obvod od jeho počátku, nicméně ministerstvo dopravy na opětovné výzvy reaguje negativně.

Situaci na jižním konci Hrabové, tj. od statku po kruhovou křižovatku na ul. Mostní, by mělo vyřešit dopravní značení, o kterém se v této době jedná. Předpokládáme, že bude instalováno spolu s dopravním značením realizovaným v souvislosti se stavbou prodloužené Mostní.

Stanovisko Rady obce MOb Ostrava-Hrabová k žádosti o projednání neúnosné situaci na ulici Paskovská:

Předseda komise výstavby, dopravy a ekologie Ing. Jiří Skalský jednal se senátorem Ing. Zdeňkem Nytrou, který přislíbil pomoc ve věci:

 • zrušení zpoplatnění komunikace Místecká,
 • výstavba kruhového objezdu u ČS PHM Shell na ul. Frýdecká,
 • a v neposlední řadě pomoc při řešení problematiky zvýšené dopravy na ulici Paskovská.

Dále již v tuhle chvíli je od kruhového objezdu na ulici Mostní směrem na Šídlovec zakázán průjezd vozidel nad 12t, po ulici Paskovská (totéž platí i ve směru od Místecké na Šídlovci). Po dokončení prodloužené Mostní bude zakázán tranzit vozidel nad 12t z kruhového objezdu na ulici Paskovská, ve směru do Paskova, což by mělo významným způsobem omezit tento problém.

Dále starosta s městskou policii projednal kontroly dodržování výše uvedeného zákazu vjezdu vozidel nad 12t.

2 Komentáře

 1. Jan Dvořák říká:

  Bylo by daleko smysluplnější jednat s těmi, kteří o věci rozhodují nebo aspoň na ni mají vliv. A bylo by daleko smysluplnější, kdyby jednal starosta, který má právo obvod zastupovat a má to daleko vetší váhu.

 2. Petr Halfar říká:

  To je bezva, že se zneplatnění Místecké řeší, nicméně pokud to šlo (a opravdu by se chtělo napříč všemi úrovněmi správy), už by to bylo. Rešme Paskovskou po své linii pomocí PČR a MP….ale ne namátkově ale soustavně!!! (nevzpomínám si, že by v poslední době na smyčce byla nějaká policejní aktivita)…po Paskovské kolem školy jezdí spousty vozidel nad 12 tun včetně tahačů s návěsy (povětšinou s polskou RZ) včetně nočních hodin a tehdy MP ani PČR vidět nejde (a přitom by stačila kamera a tvrdé vymáhání pokut), že kolem školy omezení na 40kmh určitě neplatí (a přitom by stačilo realizovat zastavovací semafor…o tom se tady už mluvilo xkrát…v takové spoustě měst a obcí to funguje, ale u nás to nemůže jít proč?!?). Stejně tak je bezva, že po ulici U Kotelny se prohánějí mlaďoši v tuningovaných autech včetně motorkářů.
  A na to je MP kde? Nejspíš tam, aby se vycházkovým tempem ve dvojicích procházeli starou Hrabovou vč. velmi rizikové Domovské, resp. pokutovali cyklisty u podchodu. Priority jsou na Paskovské. Zatím jde o nehody aut, ale až se stane něco horšího…

[email protected] [email protected]