Pozvání na 4. zasedání ZMOb Hrabová – 6.5. 2019

Zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová
se koná v pondělí 6.5. 2019 v 16.00 hodin v zasedací místnosti
budovy Úřadu městského obvodu Hrabová, Bažanova 174/4, Ostrava-Hrabová

Program zasedání:

  1. Závěrečný účet SMO – MOb Hrabová za rok 2018
  2. Rozpočtová opatření zastupitelstva MOb Hrabová v roce 2019
  3. Doplnění a volba nových členů Kontrolního výboru ZMOb
  4. Zveřejňování zápisů z jednání výborů Zastupitelstva MOb Hrabová
  5. Finanční dar spolku Zelená Hrabová z.s.
  6. Návrh na změnu Územního plánu Ostravy
  7. Prodej pozemku parc.č. 2090/23, ul. Bělidla
  8. Prodej části pozemku parc. č. 21, ul. Na Rozích
  9. Informace o činnosti RMOb mezi 3. a 4. zasedáním ZMOb
  10. Různé

V Ostravě-Hrabové dne 17.4. 2019

Igor Trávníček
starosta městského obvodu Hrabová

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]