Usnesení z jednání kulturní komise – 14.5.2019

Usnesení z jednání kulturní komise konané dne 14.5.2019 v Hrabové. Přítomni: Houžvička M., Jochec Fr., Kročková V., Slepička M.; Omluveni: Procházková V., Kopitzová V., Bollogová I.; Host: Filipovský Milan – MěPČR.

Návrh programu:

  • zhodnocení úkolů z dubna a projednání akcí komise, kde bude pravděpodobně potřeba spolupráce s MěPČR,
  • olympiáda seniorů 20.7. 2019,
  • letní kinematograf,
  • účast Hrabové v celoměstské akci „Léto na kole 2019“,
  • vánoční a novoroční koncert,
  • různé.

Ad 1) Úkoly z dubna plněny dle požadavků

P. Filipovskému dodá Věrka předběžně dohodnuté termíny akcí pro požadavek na spolupráci

Ad 2) Letní olympiáda seniorů na hřišti TJ Sokol Hrabová 20.7.2019

Mirek a Franta navštívili starosty okolních obcí. Seznámili je s návrhem a setkali se se vstřícným krokem – všichni souhlasili a zajistí účast. Se starostou Nové Bělé je dohodnuta schůzka na 22.5. – Vlaďka a Mirek. Předpoklad 8 družstev po 8 účastnících. Termín zablokován na Sokole, včetně orchestru DEOR- Vlaďka dojedná s p. Platošem podmínky.

Ad 3) Tradiční letní kinematograf

Předpoklad promítání filmů: 28.8. – Hastrman, 29.8. – Po čem muži touží, 30.8. – Čertí brko, 31.8.- Trabantem tam a zase zpátky.

Ad 4) Účast Hrabové v celoměstské akci „Léto na kole 2019“

Akce začíná na sokolském hřišti v Hrabové dne 22.6.2019, přihlášky do 16.6., další postup zajišťuje organizační štáb a bude organizátorům sdělen.

Ad 5) Vánoční a novoroční koncert

Vánoční koncert dne 15.12.2019 projednala s p. farářem Věrka a Novoroční koncert na návrh komise projedná Věrka se ZUŠ.

Ad 6) Různé

  • Pozvání potomků Viléma Závady k návštěvě Hrabové – zajišťuje Mirek- termín 26.a 27.9. dohodnut – rozpočet dodá Mirek – Vlaďka zajistí projednání v Radě.
  • Beseda k 30 výročí „sametové revoluce“ dne 16. 11.2019 – Martin zajistí přednášející.
  • Mirek dodal návrh prezentačních panelů Martinovi – Komise doporučila zjistit současnou cenu a dodat ke schválení na úřad.
  • KK navrhuje zakoupení 2 ks Vánočních stromů(cca 3m) k zasazení 1ks u úřadu(stávající je v nevyhovujícím stavu) a 1ks na Šídlovci – umístění projedná Mirek s p. Královou a zároveň předprojednat zapůjčení osvětlení pro Vánoční strom u úřadu – Mirek a p. Bollogová.

Termín další schůzky bude členům zaslán e-mailem po projednání s Vlaďkou a p. Bollogovou.

Zapsal: Houžvička M.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]