Příspěvek seniorům na vzdělávání v rámci univerzity třetího věku

Rada městského obvodu Hrabová rozhodla na svém jednání dne 20.05. 2019 poskytnout občanům seniorům s trvalým pobytem v Hrabové příspěvek na vzdělávání v rámci univerzity třetího věku.

Rada obce se tak rozhodla na základě opakovaných podnětů ze strany občanů MOb Hrabová. V rozpočtu MOb Hrabová na rok 2019 byla pro tyto účely vyčleněna částka 5.000 Kč.

Příspěvek bude vyplácen na základě písemné žádosti a po předložení potvrzení o studiu nebo dokladu o zaplacení.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]