Aktuální výzvy IROP: Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony

Ani letos se v hrabovské škole nakonec nerealizovala přestavba „bytu po školníkovi“ na školní družinu, při které mělo dojít i k úpravě dalších prostor, jako např. školní knihovna a učebna fyziky. Na návrh radního Jiřího Dolejšky se pokusíme na Radě obce vymyslet variantu, při které bychom nevyužité peníze (školní družina) použili na modernizaci konkrétních učeben (např. přírodopis, fyzika a chemie, jazyková učebna, dílny).

Starosta Igor Trávníček po příštím jednání Rady obce svolá schůzku s vedením školy… Navíc zjišťoval možností dotací a radním zaslal následující nadějnou informaci:

Na podzim 2019 nebo začátek roku 2020 je plánováno vyhlášení výzvy č. 91 s názvem „Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony“ – pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj. Předpokládá se, že v každém ze tří uhelných regionů bude rozděleno cca 100 mil. Kč na modernizaci infrastruktury ZŠ.

Mezi podporované aktivity patří rekonstrukce a modernizace odborných učeben zaměřených na klíčové kompetence cizí jazyky, práce s dig. technologiemi, přírodní vědy a tech. a řemeslné obory.

V rámci projektu je možné realizovat stavby a stavební úpravy, pořídit vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory) a dále realizovat rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol [1].

Zdroj: [1] Email starosty Igora Trávníčka ze dne 24.7. 2019

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]