Pokuta ze smlouvy o dílo „Zateplení Příborská 15-17“

Dodavatel TEFCO CZ, a.s. neplnil při zateplení Příborské 15-17 řádně své povinnosti z uzavřené smlouvy, práce se protahovaly a kumulovaly s prácemi na opravě střechy, rozhodla na svém jednání dne 17.7. 2019 Rada městského obvodu Hrabová uložit smluvní pokutu ve výši 330.000 Kč.

Postup výpočtu a výše byla projednána dne 11.6. 2019 za účasti jednatele TEFCO CZ, a.s., starosty MOb Hrabová, radních p. V. Kopitzové, Ing. J. Skalského, bytového technika R. Moskalové a TDI Ing. Obody.

Termín odstranění vad 31.3. 2019, skutečné ukončení 3.5. 2019 = 33 dnů (od 31.3. do 3.5. 2019) = 330,000,- Kč (viz smlouva dle čl. XV/4 – nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků: 10.000 Kč/ den).

Na stejném jednání jsme společnosti TEFCO CZ, a.s. za Příborskou 15-17 „udělili“ ještě jednu pokutu, tentokrát za „opravu střechy“ a po zrušení našeho dřívějšího usnesení č. 10/321 ze dne 17.4. 2019, jsme další pokutu vyčíslili takto…

  • dle bodu 1/ ve výši 112.176,70 Kč.
  • dle bodu 2/ ve výši 420.000 Kč,
  • dle bodu 3/ ve výši 2.000 Kč,
  • vše bez DPH.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]