Oplocení kolem Místecké ze západní strany

Na jednání rady obce jsme dne 14.8. 2019 souhlasili s umístěním oplocení v rámci stavby „19017-D56, R11, I/11 Ostrava, oplocení“ na pozemcích parc.č. 20/4, 23/3, 3028/1 v našem katastrálním území s podmínkou, že oplocení na parc.č. 23/3 bude snadno demontovatelné.

Investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava a dokumentaci předložila společnost DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. dne 17.7. 2019.

Jedná se oplocení ze západní strany Místecké, aby bylo zabráněno vstupu zvěře na tuto komunikaci. Předmětné pozemky jsou svěřeny městskému obvodu Hrabová. Na pozemku parc.č. 23/3 je komunikace, která slouží v naléhavých případech pro přejezd nadrozměrných nákladů z Místecké, případně pro vedení objížďky při opravě mostu u Makra.

Situační výkres

Situační výkres

Zpracovala a předložila vedoucí odboru stavebně správního Ing. Jana Faicová

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]