H-mat poděkoval Hrabové za pomoc s Letní školou Hejného metody

Renáta Zemanová, Garant Letní školy Hejného metody, poděkovala všem zainteresovaným za pomoc s uspořádáním týdenní letní školy, která v uplynulém týdnu probíhala na naší základní škole.

Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová
Bažanova 174/4
Hrabová 720 00 Ostrava 20

23. 8. 2019, Ostrava

Vážení zastupitelé,

ráda bych poděkovala za možnost uspořádání naší vzdělávací akce 18. — 23. 8. 2019 v prostorách ZŠ Paskovská a vyjádřila nejvyšší možnou spokojenost s komunikací, přípravou a realizací ze strany školy.

Pozornost všech účastníků i lektorů budila výborně architektonicky řešená budova školy s dostatkem prostoru a světla a nápaditou a aktuální výzdobou svědčící o dobrém duchu školy. Ocenili jsme profesionálně připravené učebny včetně prezentační techniky přesně podle našich požadavků. Zvláštní poděkování zaslouží vynikající strava a péče vedoucí školní jídelny paní Lenky Gebauerové i všeho dalšího personálu kuchyně. Chutnost a kvalita svačin i obědů jen obtížně hledá na jiných školách konkurenci. Vážíme si služeb IT technika Ing. Radomíra Orkáče, který zejména v prvních dnech akce bleskově vyřešil všechny neočekávané potíže a po celou dobu byl osobně připraven pomoci. Stejně tak další personál školy nám byl ochotně a profesionálně k dispozici, naše požadavky byly obratem plněny. Tuto vzdělávací akci absolvovalo celkem 90 učitelů a 15 lektorů, což jistě není malý počet a nenáročná klientela.

Jsem potěšena, že právě tato škola se pravděpodobně záhy stane fakultní školou Ostravské univerzity a že studenti připravující se k profesi učitele mohou na této škole získávat cenné zkušenosti zdejších vynikajících učitelů, jmenovitě Mgr. Evy Janšové — certifikované lektorky Hejného metody, jejíž výuku opakovaně a nadšeně navštěvují, ale časem zřejmě i učitelů dalších.

Jsme si vědomi, že zásluhu na vysoké kvalitě školy má kromě zřizovatele i její vedení, zejména ředitel školy, Mgr. Radek Pollo. Rádi bychom i jemu touto cestou předali naše uznání.

S pozdravem
RNDr. Renáta Zemanová, Ph.D.
Garant Letní školy Hejného metody
H-mat, o.p.s.

Na vědomí:

  • Mgr. Radek Pollo
  • Ing. Radomír Orkáč
  • Mgr. Eva Janšová
  • Lenka Gebauerová

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]