Na konci prázdnin zasedala školská rada

Chtěl bych veřejnost informovat (nejen) o tom, jak byla vyřešena situace ohledně pracovního zařazení vychovatelky Šárky Tomíčkové. Šárka měla být, dle informací z doby před prázdninami, přeřazena do školního klubu ke starším dětem, navíc se sníženým úvazkem.

Občané tehdy na podporu paní vychovatelky sepsali petici, kterou během několika hodin podepsalo 60 rodičů dětí z družiny a mimo jiné ji adresovali i zřizovateli školy. O všem jsem již zde na Hrabová.Info psal v článku Podpora paní vychovatelky Šárky Tomíčkové.

Asi nemá cenu více psát o tom, co bylo a proč byl ředitel nucen přistoupit ke změnám, nicméně s potěšením mohu prozradit, že obě strany z něčeho ustoupily a Šárka Tomíčková s úpravou zařazení nakonec souhlasila. Na jednání školské rady nejprve poděkovala všem, kteří ji podpořili a poprosila mě, abych vyřídil poděkování veřejnosti (což tedy rád dělám). Jelikož vedení nemělo jinou možnost, jak situaci v družině uspokojivě řešit, Šárka skutečně půjde do školního klubu, nicméně ve škole zůstává na plný úvazek a bude mít i malé děti z družiny. Všichni se shodujeme na tom, že to ve výsledku pomůže i samotné Šárce, přestože se na začátku mohlo zdát, že tomu tak není.

Dále se na jednání školské rady řešila žádost o dotaci na dvě školní akce (výlet do zahraničí, akce na zapojení prarodičů do dění ve škole), obnova zastaralé nebo chybějící výpočetní techniky a v neposlední řadě jsme nakousli i možnosti řešení přehřátých tříd v době veder (venkovní žaluzie či „zelená“ střecha).

Celý zápis, který již visí i na webu školy, si můžete přečíst níže…

Zápis z 33. zasedání školské rady konaného dne 29.8. 2019

Přítomní členové ŠR: Igor Trávníček, Ing. Radomír Orkáč, Martin Krejčíček, Mgr. Martin Němec, Mgr. Lenka Kudlejová, Roman Šimůnek.

Ostatní přítomní: Mgr. Radek Pollo – ředitel školy, Šarka Tomíčková.

Program:

 1. Nové pracovní zařazení paní vychovatelky Šárky Tomíčkové.
 2. Schválení příslušných dokumentů pro školní rok 2019/2020 a výroční zprávy školy pro školní rok 2018/2019.
 3. Výsledky dotazníkového šetření Klima školy.
 4. Žádost předsedy školské rady Mgr. Martina Němce zřizovateli o dotaci na zájezd pro žáky Temelín, Berchtesgaden, Salzburg, Hallstatt.
 5. Žádost zástupkyně pedagogických pracovníků Mgr. Lenky Kudlejové zřizovateli o dotaci na projekt Babičko, dědečku, pojďte zpátky do školy!
 6. Diskuse kolem případné dotace projektu Zelená střecha.
 7. Podnět školské rady řediteli školy na žádost zřizovateli o dotaci na zřízení venkovních žaluzií a LED osvětlení ve třídách prvního a druhého patra školy.
 8. Podnět školské rady řediteli školy na žádost zřizovateli o dotaci na zajištění počítačové síťově infrastruktury ve třídách prvního a druhého patra školy.
 9. Informace ředitele školy ohledně jednání se zřizovatelem o další renovaci výpočetní techniky pro pracovníky školy.
 10. Zdůvodnění zřizovatele a ředitele školy o odložení rekonstrukce školní družiny a plán nového projektu na výstavbu výtahu, rekonstrukce školní družiny, zvláštního vchodu do školní jídelny a renovace učeben fyziky, chemie a PC I.
 11. Jednání vedení školy, zástupce školské rady a odborové organizace svedením školní jídelny.
 12. Organizace sečení okolí školy v době výuky.
 13. Výstavba parkoviště pro zaměstnance školy.
 14. Realizace sdíleného kalendáře.
 15. Úprava telefonních čísel školy.
 16. Dokončení přírodovědného okruhu a diskuse ohledně výstavby venkovní učebny.

V Ostravě – Hrabové dne 29. 8. 2019

Zapsal předseda ŠR Mgr. Martin Němec

[pdf-embedder url=“https://www.hrabova.info/wp-content/uploads/2019/09/podnět-šr-počítačová-infrastruktura.pdf“ title=“podnět šr počítačová infrastruktura“] [pdf-embedder url=“https://www.hrabova.info/wp-content/uploads/2019/09/podnět-šr-žaluzie-a-led-osvětlení.pdf“ title=“podnět šr žaluzie a led osvětlení“] [pdf-embedder url=“https://www.hrabova.info/wp-content/uploads/2019/09/žádost-o-dotaci-na-školní-zájezd.pdf“ title=“žádost o dotaci na školní zájezd“]

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]