(FOTO) Demolice domu na Paskovské ulici. Byl nemovitou kulturní památkou? Nebyl;-)

Jak jste určitě v předchozích týdnech (především v tom minulém) zaznamenali, rodinný dům vedle prodejny Hruška na Paskovské ulici byl srovnán se zemí. Demolici se mi dařilo průběžně fotograficky dokumentovat (vzpomínka pro následující generace).

Jedná se o samostatně stojící dům, který byl postaven v koncem 19. století. Nachází se v jihovýchodní části ochranného pásma farního kostela sv. Kateřiny.

Rodinný dům je nepodsklepený přízemní s půdním polopatrem na obdélném půdoryse. Dům má velkou sedlovou střechu. Fasády jsou břízolitové, střešní krytina je z eternitových šablon. Uliční fasáda je tříosá s okny v širokých otvorech, v půdním polopatře jsou čtyři půdní okénka. Fasáda je členěna korunní římsou s potlačeným profilem a florálním obrazem v ose fasády v duchu sgrafitové výzdoby Sorely. [1]

Fotky jsou na Flickru:

Demolice domu na Paskovské ulici. Byl nemovitou kulturní památkou? Nebyl;-), září 2019

V katastr je uvedeno, že se stavba považuje za nemovitou kulturní památku. Přestože náš úřad o demolici takto chráněné stavby nerozhoduje, protože není úřadem s rozšířenou působností, zeptal jsem se našich úředníků, zdali musel majitel žádat o povolení v souvislosti s uváděnou ochranou a musel. Majitel stavby musel požádat MMO o souhlas s demolicí, přestože se nejedná o nemovitou kulturní památku a katastr takhle jen vede pozemky v ochranném pásmu kulturní památky „Kostel sv. Kateřiny“.

Záznam z katastru

Záznam z katastru

Závazné stanovisko ke stavbám v ochranném pásmu kulturních památek vydává útvar hlavního architekta a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy. To si majitel k demolici vyžádal a bylo mu dne 14.11. 2016 vyhověno rozhodnutím SMO/405016/16/ÚHAaSŘ.

Koncem minulého týdne jsem pak obdržel email od jednoho občana Hrabové, kterému jsem výše uvedenými informacemi vše vysvětlil. A pak že nefunguje zpětná vazba mezi samosprávou a občany;-) Takových emailů dostávám měsíčně nemálo a na všechny se snažím reagovat.

pá 6. 9. 2019 v 12:44 odesílatel xxx napsal:

Dobrý den,

zajímalo proč bylo povoleno zbourat nemovitost parcelní číslo 925/1 v katastrálním území Hrabové, když na katastru nemovitostí byl uvedený způsob ochrany nemovitosti jako nemovitá kulturní památka?

Po demolici byl tento způsob ochrany z katastru vymazán a došlo také ke změně druhu pozemku ze zastavěné plochy a nádvoří na ostatní plochu.

Takto se snažíte zachovávat vesnický ráz Hrabové?

Posílám to na vás z důvodu vaší angažovanosti o všechno dění v obci. Nechtěl jsem to psát veřejně z důvodu charakteru přiložených dokumentů.

Možná by nebylo špatné probrat to na zastupitelstvu.

Pro pořádek ještě uvedu, že se tedy opravdu dle stanoviska MMO nejednalo o nemovitou kulturní památku, ale o území ochranného pásma vyhlášeného kolem farního kostela sv. Kateřiny Krajským národním výborem v Ostravě, odborem kultury, č.j. kult. 1898/1/85/Prym dne 26.9. 1985.

[1] PDF, anonymizováno: Vyjádření k demolici SMO/405016/16/ÚHAaSŘ

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]