Drtička: Informace o záměru změny vlivu užívání stavby na území

Na úřední desce MOb Ostrava-Hrabová se včera objevila další informace, která souvisí s drtičkou. Jedná se o ohlášení záměru změny vlivu užívání stavby na území „Výrobní hala v areálu servisního střediska v Hrabové“, kde bude drtička umístěna.

Věc: Informace o záměru změny vlivu užívání stavby na území „Výrobní hala v areálu servisního střediska v Hrabové“

Informace o předmětu územního řízení:

Předmětem řízení je posouzení vlivu užívání stavby na území pro instalaci výrobní linky pro výrobu energetické drcené směsi (EDS) do stávající haly, která se nachází v průmyslové zóně na pozemku parcelní číslo 1987/41 v k.ú. Hrabová.

Na výše uvedených pozemcích se v současné době nachází stávající jednolodní ocelová hala o půdorysných rozměrech 16 x 36 m s rozpětím lodi 16 m. Ocelová hala je tvořena příhradovou konstrukcí, která je opláštěná hliníkovými profily bez zateplení. Uvnitř haly je litá betonová podlaha. Hala je v dobrém technickém stavu, pro instalaci technologického zařízení nejsou potřeba další stavební úpravy. Součástí projektu jsou zpevněné venkovní skladovací prostory, které jsou vyloženy panely. Celý pozemek je zabezpečený a oplocený. Zastavěná plocha haly je 517 m2.

Hala je napojena na rozvod pitné vody a dešťovou kanalizaci. V současné době je hala určena pro skladování a má být nově převedena na halu výrobní. V objektu je umístěna technologie provozu, kterou tvoří dvě paralelní linky se sadou velkoobjemových kontejnerů na konci obou technologických linek. Naplněn je jeden kontejner za jednu směnu z každé linky. Po naplnění jsou kontejnery zakrytovány nebo zaplachtovány a umístěny na odstavnou asfaltovou plochu (pro 15 ks kontejnerů, celková kapacita 20 t) a připraveny k odvozu. Prostor pro sklad kontejnerů tvoří zpevněná asfaltová plocha vedle objektu zpracování EDS. Účelem zařízení je zajistit energetické využití odpadu, který nemůže být využit materiálově. V provozu je rovněž prováděna separace dále nevyužitelných složek z tohoto odpadu. Celková kapacita linky — 10.000 Vrak (5000 t/rok každá linka)

Do technologického procesu budou vstupovat pouze následující odpady:

  • Kat.číslo / Název druhu odpadu / Kategorie odpadu
  • 15 01 01 / papírové a lepenkové obaly / O
  • 15 01 02 / plastové obaly O
  • 15 01 03 / dřevěné obaly O
  • 15 01 05 / kompozitní obaly O
  • 15 01 06 / směsné obaly (papír, textil, PUR obaly – slisované) O
  • 15 01 09 / textilní obaly O
  • 16 01 19 / plasty O

Denní zpracované množství: 40 t (2 kontejnery 30 m2)
Směnnost – 2 směny (6:00-22:00), mimo so, ne, svátky, kdy se nebude pracovat
Zavážení a odvoz materiálu bude probíhat v době 6:00-16:00 hod.
Příjem i odvoz materiálu bude prováděn v zakrytých kontejnerech.
Počet vozidel: max. 6-8 vozidel za den
Počet pracovníků: 5 pracovníků, 3 na ranní směně, 2 pracovníci na odpolední směně.
Pracovníci budou využívat stávající šatny a sociální zařízení umístěné ve správní budově vzdálené cca 50 m.

Veřejné ústní projednání nebylo stanoveno.

Celý dokument v PDF:

[pdf-embedder url=“https://www.hrabova.info/wp-content/uploads/2019/09/140.pdf“]

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]