Intenzita dopravy na prodloužené Mostní

Od otevření prodlouženého úseku Mostní uběhl další měsíc a mně se podařilo získat další čísla z měření intenzity dopravy. Dle odborníků z Ostravských komunikací je intenzita na nové Mostní o něco nižší (cca 2000 vozidel), než se předpokládalo, naopak na počet vozidel na Paskovské o něco vyšší (cca o 1500 vozidel).

Intenzita dopravy na novém úseku prodloužené Mostní

Paskovská ulice je sčítána automatizovaně v místech základní školy a je možné, že vozidla po Paskovské už dále neprojíždějí – prostě tam potřebují jet a zůstavají v Hrabové. Dle Petra Hohna z Ostravských komunikací, a.s. by se tato informace prověřila jedině směrovým průzkumem. Ten by se dal provést, ale doporučoval by ho až v příštím roce (duben – květen).

Protože však mají Ostravské komunikace problém se zajištěním brigádníků pro zápis SPZ (RZ), bylo by dobré, kdyby Hrabová sehnala buď brigádníky nebo nějaké dobrovolníky, kteří by čísla zapisovali. Nemusel by to být celý den, stačí dvě hodiny dopoledne a dvě odpoledne. Jedno stanoviště by bylo u Mostní a druhé u rampy na Místeckou.

Petr Hohn dále k eliminaci tranzitní dopravy na Paskovské ulici neformálně uvádí: „Další řešení pro zajištění vymístění projíždějících vozidel by se muselo navrhnout. Např. Třebovice na ul. Třebovické (to je podobné vaší situaci na Paskovské) to řešily zákazem vjezdu (mimo dopravní obsluhy) z některé strany komunikace. Navíc ještě snížily v celém úseku rychlost na 40 km/h a dali tam sledování úsekové rychlosti (což dost řidičů odradí tam jet). Ale to je zase celé dost nákladné a policie to celkem nechtěla. Účelem úsekového měření totiž nemá být snížení průjezdu vozidel, ale zvýšení bezpečnosti, což u Vás (podobně jako v Třebovicích) nebude až tak prokazatelné.“

Intenzita dopravy na novém úseku prodloužené Mostní (XLSX)

Štítky:

Jeden komentář

 1. Vladimír Slavík říká:

  Ing. Radek Orkáč mě tímto příspěvkem „vyprovokoval“ k následující poznámce.

  Občané si na FB i jinde stěžují na dopravní zatížení Paskovské ulice. A to i  po uvedení do provozu Prodloužené Mostní Ale nikdo (mimo Radka) není ochoten se touto problematikou systematicky zabývat. .
  Očekával bych to především od komise VDE. Prozatím nemá ve svém středu nikoho, který by se tomu věnoval!
  Čí je to asi vina? Všech občanů Hrabové. Je zde mnoho „kecalistů“, ale málo těch aktivních. Náborová kampaň na doplnění této komise stále pokračuje.

  Pane inženýre Orkáči, vytrvej ve své aktivitě, určitě ji oceňuje mnoho občanů, včetně mne. Věřím, že se brzy vyskytne někdo, kdo bude v tom pokračovat a ty se budeš moci věnovat jiným problémům, kterých je v Hrabové velmi mnoho. A  možná jsou i důležitější.

[email protected] [email protected]