Hrabová bude mít novou školku

Zastupitelstvo MOb Ostrava-Hrabová učinilo na svém jednání dne 31. října 2019 závazné rozhodnutí, když odhlasovalo uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby nové mateřské školky.

Ve smlouvě je uvedeno, že se zhotovitel MORYS s.r.o. zavazuje k řádnému provedení a předání díla ve lhůtě nejpozději do 574 kalendářních dnů od předání staveniště. Vedení obce se bude, dle příslibu starosty, snažit se zhotovitelem domluvit tak, aby se stavba dokončila v termínu, který by umožnil otevření nové školky za úřadem v září roku 2021.

Nová školka přijde obec na cca 80 mil. korun a nutno podotknout, že chybou v žádosti o dotaci z IROP není zatím možno počítat s ničím jiným, než že vše zaplatíme z vlastního rozpočtu/rezerv, přestože až 95% mohla hradit EU (tak jako například školku v sousední Nové Bělé). Nicméně se v nejistém/neschváleném návrhu výhledu rozpočtu Magistrátu města Ostravy objevila několik dnů před našich schvalováním smlouvy další naděje ve formě „dotace“ na naši školku a kulturní sál ve výši 28,6 mil. korun.

Kontrolní a finanční výbor zastupitelstva MOb Ostrava-Hrabová před jednáním zastupitelstva konstatoval, že „nedůslednost vedení obvodu bude mít zřejmě za následek, že veškeré náklady budou financovány z vlastních zdrojů přesto, že až 95% proinvestovaných prostředků mohlo být z fondu IROP“.

Co se týká osudu školky na ulici Příborská, tak zde ještě není rozhodnuto a nikdo zatím nedokáže jasně a závazně deklarovat, jestli bude školka i nadále v provozu, nebo se bude hledat jiné využití. Vedení školky však předpokládá, že pokud bude ze strany rodičů (především na Šídlovci) zájem, nikdo se v tuto chvíli nebrání tomu, že by školka na Příborské byla zachována a dále provozována. O dalším osudu se bude teprve jednat… viz úkolovník Hrabová.Info

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]