Interní směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu, účinná od 1. 9. 2019

Finanční a kontrolní výbor se již na svém předchozím jednání shodl, že Interní směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, schválená Radou MOb Hrabová s účinností od 1.9. 2019 vykazuje sníženou transparentnost oproti předchozím pravidlům pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Proto se členové obou výborů shodli na tom, že vypracují vlastní návrh interní směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, ve kterém budou změněny zejména

  • limity pro zakázky prováděné bez výběrového řízení,
  • limity veřejných zakázek, o jejichž průběhu rozhoduje pouze starosta či místostarosta a veřejných zakázek, o jejichž průběhu rozhoduje rada.

V návrhu bude upravena i povinnost uveřejňování veřejných zakázek (od zvoleného limitu) na webových stránkách obvodu, řešeny dodatky smluv, zákaz dělení zakázek a stanoven postup při přípravě zadávacího řízení.

Usnesení:

Finanční a kontrolní výbor vypracuje vlastní návrh interní směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, který projedná v Radě MOb Hrabová. Do doby zpracování a projednání této nové směrnice finanční a kontrolní výbor doporučuje, aby při administraci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu bylo postupováno v oblasti jednotlivých limitů zakázek dle Zadávacího řádu ze dne 19.6. 2017.

Zdroj: Zápis kontrolního a finančního výboru ze dne 25.10. 2019

Jeden komentář

  1. Vladimír Slavík říká:

    Poprvé od vzniku MOb Hrabová v roce 1990 má zastupitelstvo Hrabové výbory (finanční a kontrolní), které dobře fungují. Trvalo to dlouho, ale nakonec se to podařilo. Mají na tom zásluhu tito mí spoluobčané: Květoslava Hrabovská, Kristina Ospalíková, Bohumil Rundt, Věra Chlupatá, Jiřina Kelnarová, Milan Slíva, Radka Šupčíková a Rostislav Gromnica.

    Marně se snažím zjistit důvod, proč není možné o  činnosti těchto výborů průběžně seznamovat všechny občany. Narážím tím na neochotu zveřejňovat zápisy z jednání těchto výborů na webu Hrabové. Chápu to jako projev neúcty k občanům a podceňování významu „zpětné vazby“.

[email protected] [email protected]