Vladimír Slavík: Námět pro finanční a kontrolní výbor zastupitelstva

Podle mého názoru mají tyto výbory mimo jiné povinnosti také sledovat hospodárnost při zacházení s finančními prostředky městského obvodu.

Asi teď naštvu pana  starostu a pana tajemníka,  ale jeví se mi počet našich úřednic a úředníků v Hrabové příliš vysoký. Toto své tvrzení opírám i o srovnání s nedalekou Starou Bělou, která má podobný počet obyvatel jako Hrabová.

Po posledních volbách se stal ve Staré Bělé starostou pan RNDr. Mojmír Krejčíček a společně s tajemnicí  paní  Jarmilou Kaločovou vytvořili následující strukturu zdejšího úřadu:

  • Odbor finanční a správy majetku: dvě úřednice, J.P a Š.Ch.
  • Odbor stavebně správní: jeden úředník M.N.,  jedna úřednice K.Š. a  jeden mistr údržby P.Č.
  • Odbor sociální, organizační a vnitřních věcí: dvě úřednice H.J. a J.S.
  • Tajemnice úřadu:  J.K.

Tedy celkem 8  úřednických míst.  Počet úřednic a úředníků v Hrabové je 17. A to ještě mají ve Staré Bělé matriku!

V rozpočtu na rok 2019 plánují ve Staré Bělé  pro činnost místní správy  pouhých 5 mil. Kč, v Hrabové pak neuvěřitelných   9,3 mil. Kč. Současný pan starosta Staré Bělé RNDr. Krejčíček vystudoval matematiku a kybernetiku, což může mít vliv i na tyto záležitosti.

Je možné, že webové stránky Staré Bělé nejsou v této záležitosti zcela přesné. Ale co když ano?  V každém případě bychom se měli nad těmito rozdíly zamyslet a hledat vysvětlení. Míním tím nejen občany, ale především členy kontrolního a finančního výboru.

Jeden komentář

  1. Vladimír Slavík říká:

    ´Abych byl konkrétní. Očekávam především reakci členů finančního a kontrolního výboru, jmenovitě Ing. B. Rundta, Ing. K. Hrabovské, Ing. V. Chlupaté, Ing. K. Ospalíkové, J. Kelnerové, M. Slívy, Ing. R. Šupčíkové a MUDr. R. Gromnice, Ph.D.
    Je také možné, že tento problém nepovažují výše uvedení za natolik závažný, aby na něj veřejně regovali.

[email protected] [email protected]