Vladimír Slavík: Co nám v Hrabové nejvíce chybí

Stále věřím, že základním článkem zdejší lidské pospolitosti je i v 21. století (kromě rodiny) především obec. Je to místo, které si zvolili většinou místní občané k dlouhodobému pobytu. Mnozí „od kolébky až po rakev“, a to zcela cílevědomě.

Místem, kde se děti učí základním principům soužití s ostatními dětmi je školka. Takže postavení nové školky je náš úkol č.1. Za předpokladu, že ta původní na ul. V.Huga je průkazně svým technickým stavem již nevyhovující. Možná, že takové důkazy (revizní zprávy, vyjádření orgánů hygienické služby atd. ) by pomohly i při jednáních o dotacích. Není mi zcela jasné, proč pan starosta těchto argumentů nevyužil. Ale možná že využil, ale nebyly brány v úvahu. Třeba i proto, že v okolních školkách je dostatek volných míst. Pokud se tak stalo, pak je zbytečné usilovat o dotace a musíme novou školku zaplatit z vlastních peněz. V každém případě je to naše priorita č.1.

Dále nám chybí prostory pro provozování kulturních aktivit. Prozatím je to nahrazováno přístřeškem na Sokolském hřišti. Ale v zimě jsou tyto prostory nepoužitelné. Mohou být obavy z ekonomické „ztrátovosti“ budoucího kulturního domu. Je možné, že na jeho provoz bude obecní pokladna doplácet. Vynaložené náklady se určitě vrátí, i když to nebude ihned.

Třetí nezbytnou potřebou je multifunkční sportovní hala. Sportovní aktivity se stávají pro občany 21. století naprosto nezbytné. Zde máme výhodu v existenci zdejší sportovní organizace Sokol. Jejich nabídku na stavbu multifunkční sportovní halu zveřejnil v minulých dnech jednatel TJ Sokol Ing. Skalský a pokládám ji za dobře promyšlenou . Jsem zvědav na reakci nejen zastupitelů, ale i občanů.

Vše ostatní může počkat. Uvedené tři investice jsou naprosto nezbytné.

Na místě zastupitelů bych uvažoval i o úvěru. Pokud jde o splácení úroků, máme jedinečnou možnost, kterou ostatní městské obvody nemají. Je to jistý příjem, plynoucí z existence místní Průmyslové zóny. Daň z těchto nemovitostí, končící v obecní pokladně, činí ročně 11 mil. Kč, což je určitě velmi solidní záruka pro tento eventuální úvěr.

Nezbytná povinnost splácet hypotéku by měla ještě jeden příznivý dopad, a to větší snahu o hospodárnost, a to včetně snahy o snížení nákladů na místní správu. Ty současné jsou skutečně extrémně vysoké. Zasloužila se o to minulá zastupitelstva. Někteří z těchto „zasloužilých“ zastupitelů jsou i v tom současném. Možná, že mají výčitky svědomí. Ale nijak to veřejně neprojevují. Jakoby nechápali svou zodpovědnost za své své velmi problematické a nezodpovědné minulé činy.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]