Železniční napojení hrabovské průmyslové zóny nebude II

Když jsem na konci listopadu na Hrabová.Info zveřejňoval informaci o tom, že vlečka do průmyslové zóny v Ostravě-Hrabové nebude, neočekával jsem ještě jednu reakci z MMO na můj původní dotaz.

Tehdy mi odepsala vedoucí oddělení územní koncepce paní Ing. arch. Hana Paclová, Ph.D. a vyjádřila se tak, že bude koridor z Územního plánu Ostravy vypuštěn.

Na konci minulého týdne jsem obdržel ještě stanovisko od vedoucího odboru dopravy Ing. Břetislava Glumbíka v zastoupení Ing. Procházky, kteří mi k celé situaci napsali následující a koresponduje to se stanoviskem, které v minulosti prezentovala na komisi výstavby paní Faicová:

Informace k vlečkové dráze do Průmyslové zóny Hrabová – sdělení

Obdrželi jsme k vyřízení Váš e-mail ze dne 21.11. 2019, v kterém žádáte o zodpovězení otázek týkajících se výstavby železniční vlečky do průmyslové zóny v Ostravě — Hrabově, s kterou se uvažuje v Územním plánu města Ostravy, a sdělujeme Vám, že o případné výstavbě kolejového napojení průmyslově zóny nejsme informováni.

Územní plán v dopravní části zahrnuje sice koridor pro železniční vlečku, avšak nijak časově nelimituje její výstavbu a ani to s ohledem na charakter územně plánovací dokumentace, kdy není znám žádný investor jednotlivých akcí. Územní plán určuje rámec, jak ma být naloženo s územím města a o tom, kdy nastane potřeba realizace v něm obsažených záměrů, nerozhoduje.

Konkrétně u železniční vlečky obsluhující průmyslovou zónu by musela být potřeba výstavby vlečky vyvolaná poptávkou ze strany firem obsazujicich průmyslovou zónu, v případě veřejného zájmu pak požadavkem města. Nemáme informace o tom, ze by ze strany průmyslová zóny byl zájem o realizaci vlečky, např. v důsledku vstupu strategického investora do zóny. Rovněž v současnosti podle našich informací ani město neřesí potřebu železniční dopravy do zóny, ačkoliv je zatížení komunikací v zóně kamionovou dopravou podstatné, jak ale bylo očekáváno. Stavbu vlečky proto nikdo zatím nepřipravuje a ani nenárokuje finanční prostředky na takovou stavbu.

[pdf-embedder url=“https://www.hrabova.info/wp-content/uploads/2019/12/666469_653317_vleckaPZHrabova.pdf“]

Jeden komentář

  1. Jan Dvořák říká:

    To už je přece jen pozitivnější zpráva než ta minulá.

[email protected] [email protected]