Drtičce odpadu v Hrabové již bohužel nic nebrání

Magistrát města Ostravy vydal dne 18.12. 2019 rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území nazvané „Výrobní hala v areálu servisního střediska v Hrabové“.

Je těžké nyní hodnotit, proč se MOb Hrabová lépe nezasadil o svou účast v řízení, zapomněl před rokem předat zastupitelům a radním stížnosti občanů a opomněl sledovat úřední desku kraje, nicméně naštěstí občan z blízkosti areálu s drtičkou pan Ing. Richter vznesl jako účastník řízení námitku, které bylo vyhověno a díky ní byla alespoň stanovena pevná doba trvání zkušebního provozu:

Dobu trvání zkušebního provozu stanovil stavební úřad s ohledem na vznesenou námitku účastníka řízení Ing. Richtera, dále s ohledem na skutečnost, aby byl zjištěn skutečný měřený stav. Dále byla zohledněna skutečnost, že žadatel začne po nabytí právní moci rozhodnutí provozovat jednu linku a následně po optimalizaci zařízení bude instalována druhá linka, jde tedy o postupný proces spouštění zařízení do provozu na plnou kapacitu (tedy provoz obou linek).

Žadatel Ján Ruszó (majitel areálu, kde se drtička nachází) se k požadované délce zkušebního provozu vyjádřil ve svém vyjádření k námitkám, kde uvedl, že délku zkušebního provozu bude respektovat.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr vyžaduje vydání rozhodnutí a následné povolení ke změně v účelu užívání stavby, bylo v podmínce dále stanoveno, že zařízení drtičky může být uvedeno do trvalého provozu až na základě kladného vyhodnocení zkušebního provozu a po vydání povolení ke zméně v užívání stavby dle stavebního zákona.

Nezbývá než doufat, že příslušné úřady budou na zkušební provoz neustále dohlížet a že budou provádět pravidelné kontroly a měření. Dále můžeme jen doufat, že po spuštění trvalého provozu se v daném místě bude zpracovávat pouze „schválený“ odpad…

Celé rozhodnutí o změně vlivu užívání je ke stažení v PDF:

[pdf-embedder url=“https://www.hrabova.info/wp-content/uploads/2019/12/1806a.pdf“]

 

7 Komentáře

 1. Jan Dvořák říká:

  Ještě by se slušelo do textu doplnit za „MOb Hrabová“ slova „pod vedením mj. Hrabovanů“ – pozdě bycha honit.

 2. Vladimír Slavík říká:

  Jsem si vědom toho, že svým komentářem naštvu některé spoluobčany, ale nemohu si pomoci.
  Tuto drtičku považuji z širšího hlediska MS kraje ze velmi prospěšné zařízení. Umožní ekologickoú likvidaci obalových materiálů, které produkují okolní fabriky, především automobilka v Nošovicích.
  Věřím, že nebude ekologickou zátěží pro své okolí. Zárukou je naše legislativa a odbornost příslušných hygienických a jiných specialistů státní správy.
  Pokud jde o obavy občanů o životní prostředí, bydlících na ulici Na Farském, na jejich místě bych se snažil zamezit výstavbě dalších RD v tomto prostoru. Hrozí nebezpečí, že z této komunikace se stane rušná dopravní tepna, která bude velikým problémem pro občany zdejších RD.

 3. Andrea Deingruberová říká:

  Vážený p. Slavíku, upřímně jste mě ne jenom naštval, ale především nadzvedl ze židle. Vám se to s prominutím „kecá“, když máte barák na druhé straně Hrabové…. Možná taková drtička je prospěšná, ale ne v obytné zóně plné RD. Kdyby to bylo opačně, že první stála drtička a pak se začalo stavět, asi bychom se na to dívali trochu jinak. Je to sice průmyslový areál, ale i tak jsme mohli v drtivé většině mluvit do toho, co bude či ne. Bohužel tu možnost jsme propásli.

 4. Vladimír Slavík říká:

  Vážená paní Deingruberová.
  především si dovolím malé školení z oblasti českého pravopisu. Již na základní škole v Hrabové v roce cca 1950 nás paní učitelka Olivová učila, že oslovování osob v 1. pádě je nepřijatelný germanismus. Tedy příště ne Vážený p. Slavík, ale Vážený pane Slavíku.
  Pokud jde o budoucí drtičku v blízkosti vašeho baráku, jde podle mého názoru o následující problém: český národ je národ skeptiků a vždy věří té horší alternativě. Vy očekáváte, že provozovatel drtičky bude porušovat právní předpisy a kontrolní orgány to budou tolerovat. Já věřím v pravý opak. Příští roky rozhodnou, kdo měl pravdu.
  Znovu opakuji, že hlavním problémem občanů na vaší ulici je místní komunikace, její technické parametry. Časem mi dáte za pravdu.

 5. Radomír Orkáč říká:

  Překlep paní Andrey jsem opravil, omlouvám se, že jsem si toho sám nevšiml, většinou takové věci opravuji a nikomu nic neříkám. Nemyslím si, že je vhodné na překlepy upozorňovat takto veřejně.
   
  Dědo Vláďo, každý se někdy upíšeme, tak proč to poučování z této oblasti? Myslel jsem si, že děláte vše pro to, aby zde psalo co nejvíce lidí, možná právě tyto výčitky jim brání v tom sem něco napsat;-)
   
  Paní Andreo, děkuji za odvahu sem napsat svůj názor, osobně si toho moc vážím.

 6. Vladimír Slavík říká:

  Velice se za svůj „úlet“ paní Deingruberové omlouvám, bylo z mé strany hloupé a zbytečné poučování o  českém pravopisu. Ale stále očekávám reakci na mé obavy o ideálním bydlení Na Farském v souvislosti s technickými parametry této komunikace.

 7. Jan Dvořák říká:

  Myslím, že názor paní Andrey je úplně správný – užitečné zařízení to je, ale vedle obytných domů nepatří. Už před lety jsem upozornil na to, že napojit rodinné domy vyrůstající na konci ulice Na Farském jen na tuto komunikaci je nevyhovující a s ohledem na další připravovanou zástavbu je nutné další napojení na Paskovskou, které (zatím) je možné ještě realizovat bez demolic.

[email protected] [email protected]