Kanalizace na ulici Lužná

Na pozemcích statutárního města Ostravy (nazvaných lokalita ul. Lužná – Závadova) byla naplánována mimo jiné i stavba kanalizace s napojením na kanalizaci podél ul. U Řeky. Tato investiční akce statutárního města však nebyla dosud realizována.

Dle sdělení paní Jany Faicové (vedoucí odboru stavebně správního v Ostravě-Hrabové) nebylo dosud plánováno napojení stávající zástavby na ul. Lužná na tuto kanalizaci a není ani součástí kanalizace na jižním konci.

Jelikož mě o to požádal jeden občan, který v dané lokalitě bydlí, poslal jsem dotaz k rukám Rady MOb Ostrava-Hrabová. Jakmile mě bude někdo z radních informovat (zatím se tak nestalo), pochopitelně ihned vše zveřejním.

Zasláno dne 29.11. 2019 na podatelnu úřadu a tajemníka Jana Sochu (viz [0066] Kanalizace na ulici Lužná):

Dobrý den, pane tajemníku.

Jelikož nevím, zdali funguje email rady a jelikož mi starosta opakovaně a dlouhodobě neodpovídá, posílám přes Vás podnět RMOb.

Žádám písemnou (elektronicky na mail nebo do datové schránky) odpověď v zákonné lhůtě.

Problematika č. 1: Na pozemcích statutárního města Ostravy (nazvaných lokalita ul. Lužná – Závadova) byla naplánována mimo jiné stavba kanalizace s napojením na kanalizaci podél ul. U Řeky. Tato investiční akce statutárního města však dosud nebyla realizována.

Dotaz č. 1: Chci se zeptat v jakém je tato problematika stavu. Čili KDO, KDY a S KÝM ze samosprávy v této věci jednal na MMO a s jakým výsledkem a KDO, DO KDY a S KÝM bude o tomto jednat na MMO, abychom věděli, jak to bude s kanalizací v této oblasti.

Problematika č. 2: Nicméně napojení stávající zástavby na ul. Lužná na tuto kanalizaci dosud nebylo plánováno a není ani součástí kanalizace na jižním konci.

Dotaz č. 2: Prosím o informování mé osoby o dalším postupu – KDO, DO KDY a JAK se postará o to, aby se začalo na přípravě kanalizace na Lužné ulici pracovat, jestli to bude hrazeno z rozpočtu MOb nebo Ostravy, s kým z MMO jste o tom jednali a KDY. Prosím o reálný odhad toho, kdy by mohla kanalizace v této ulici konečně být – 1, 5, 10, 25 let? Nikdy?

Děkuji, Radomír Orkáč

2 Komentáře

  1. Vladimír Slavík říká:

    Předpokládám, že náš stavebně správní odbor pečlivě sleduje problematiku zdejší infrastruktury včetně kanalizace. Vždyť tento odbor má 4 úřednice! Určitě nebyla opomenuta ani kanalizace na Lužné ulici. Bohužel, není u nás zvykem informovat o těchto záležitostech občany.

    Za veliký problém považuji skutečnost, že se infrastruktuře obce (místní komunikace, kanalizace, rozvoj obce) systematicky nevěnuje nikdo ze samosprávy, nejlépe člen rady. V sousedním Paskově na to na starosti dlouhodobě místostarosta a dobře to tam funguje.

  2. Jan Dvořák říká:

    Stavba této kanalizace úzce souvisí s celkovým záměrem přípravy uvedených pozemků magistrátu k zástavbě. Pokud tedy zastupitel nezná stav (ač jako nedávný radní by ho znát měl), tak je asi vhodné zjistit celkový stav toho záměru zástavby (problematické totiž může být především dopravní napojení).

[email protected] [email protected]