Koordinační schůzka spolků a komisí – 28.1. 2020 v 17:00 hod.

Leckterá obec může Hrabové závidět (a určitě závidí) náš místní spolkový život. Organizace akcí jako je stezka odvahy, gulášfest, neckyáda, zájezdy, výlety, plesy, brigády, zábavy, není jednoduchá záležitost, a také je nutné pamatovat na nutnost koordinace termínů a spolupráce s ostatními.

Záměrně v „pozvánce“ nepíšu místo setkání, protože jsem chtěl termín schůzky oznámit veřejně (což tímto dělám). Je potřeba vědět, kolik lidí přijde a podle toho „domluvit“ prostory k setkání;-)

Pokud jsem zapomněl někoho pozvat, nebo si někdo ze čtenářů/organizátorů akcí myslí, že má co na takové koordinační schůzi spolků/komisí říct, napište mi prosím na [email protected]

Dobrý den/ahoj,

píšu Vám ohledně plánované koordinační schůzky spolků a komisí, která proběhne v úterý 28.1. 2020 v 17:00 hod.

Myslím si, že si představitelé místních spolků a komisí mají co říct a přestože účast není povinná, budu rád, když přijmete pozvání.

Vše bude neformální a především bychom se měli spřátelit a domluvit na tom, jaké akce budeme letos pořádat, kdo potřebuje pomoci a ať nejsou termínově kolize.

Napsal jsem níže uvedeným a pokud jsem na někoho zapomněl, rád to napravím:

 • Hasičům
 • Sokolu
 • Velocipedistům
 • Poláčkovým
 • Zelené Hrabové
 • Hrabová.Net
 • MC Smíšek
 • Bokolobka tým
 • TORALI
 • Kulturní komise
 • Komise pro děti a mládež

Nástřel programu je zhruba takový:

 • akce spolků a komisí v roce 2020
 • větší akce obce
 • ocenění občanů Hrabové pamětní medailí
 • výlety organizované hasiči
 • navázání spolupráce a vzájemné poskytnutí pomoci

Prosím, potvrďte mi svou (ne)účast a napište mi jména a počet osob, které se za spolek/komisi zúčastní. Pokud máte dotazy, klidně mi napište nebo zavolejte, jsme sousedé;-)

Moc děkuji, R.O.

8 Komentáře

 1. Radomír Orkáč říká:

  Děkuji dotyčným za upozornění a pozval jsem ještě zástupce Sdružení rodičů přátel školy a také naše hrabovské chovatele.

 2. Vladimír Slavík říká:

  Jde o velmi neobvyklou a zajímavou iniciativu zastupitele Ing. R. Orkáče. Jako hlavní důvod této schůzky uvádí nutnost časové koordinace různých akcí.
  Ale naznačuje i jiné možnosti.
  Pokládám tuto iniciativu za velmi významnou. Již dlouho si myslím, že zdejší spolky by se měly významnějším způsobem podílet i na samosprávě obce. K tomuto závěru mě vede skutečnost, že místní politické strany již nemají schopnost efektivně řídit fungování naší obce.
  Je nezbytné, aby po příštích volbách zasedli v zastupitelstvu i zástupci místních spolků. Nyní je vhodná doba k tomuto cíli vytvářet potřebné předpoklady.

  • Jan Dvořák říká:

   Hlavně jde o to, aby se zviditelnil jedinec, který se předtím sám znemožnil.

 3. Radomír Orkáč říká:

  Milý Honzo, můžeš být konkrétní? Máš na mysli mě? V čem je dle tebe koordinační schůzka jiná než ta, kterou jsem v obdobný čas svolal loni? Není vhodné se sejít alespoň jednou ročně a to nejlépe na začátku roku? Kdo má takovou schůzku dle tebe svolat, aby se nezviditelňoval?

  • Jan Dvořák říká:

   Koordinaci akcí má dělat ten, kdo je k tomu kompetentní – tedy kulturní komise. A ta v Hrabové funguje velmi dobře (a v minulosti koordinaci dělala), takže pokud by některý spolek cítil potřebu takovéto schůzky, mohl požádat předsedu kulturní komise a jsem si jistý, že by nebyl odmítnut. Pro pochopení pravého účelu schůzky odkazuji na komentář pana Slavíka.

 4. Radomír Orkáč říká:

  A co má kulturní komise společného například s programem pro děti, který mají spolky projednat? Co má kulturní komise společného například s evidencí kalendáře akcí, když to dělám již pět let já? Co má společného kulturní komise s výlety hasičů (ten první je již 1.2. 2020)? Co má kulturní komise společného se zakoupením návrhu pamětních medailí, které platí ze svého TORALI a chce ostatním spolkům nabídnout spolupráci? Co má kulturní komise společného s tím, že TORALI hledá prostory, kde může uskladnit věci a dva z pozvaných spolků pomoc nabídli a budeme se bavit na místě o dalších možnostech.
   
  Děkuji Ti za tvůj názor, ale nepřijímám ho a jsem rád, že prakticky všechny spolky a komise pozvání přijaly.

  • Jan Dvořák říká:

   Pokud podobné schůzky svolává někdo samozvaně místo lidí k tomu kompetentních, tak to může způsobit akorát disharmonie. Ale možná o to právě jde.

 5. Vladimír Slavík říká:

  Radku Orkáči,
  zorganizování setkání představitelů spolků a komisí je velmi záslužný čin. Zdůvodnění jsem uvedl ve svém komentáři v této schůzce v tomto sloupci 15.ledna. Na tvém místě bych vůbec nereagoval na připomínky Honzy Dvořáka. V tomto případě jsou zcela nekompetentní a je škoda času se jimi zabývat.

[email protected] [email protected]