(VIDEO) Česká televize: Školka v Ostravě-Hrabové nedostane dotaci

Česká televize dnes v pořadu Události v regionech (Ostrava) informovala o reakci Andreje Babiše městskému obvodu Hrabová. Podle premiéra nesplnil ostravský obvod všechny podmínky pro získání dotace Ministerstva školství a peníze nedostane.

Stanislav Holiš si na Facebooku všiml zprávy náměstkyně primátora (Andrea Hoffmanová z Pirátů) o naší školce…

Video je na Youtube:

Vážený pane Orkáči,

děkuji za Váš dopis. Výstavba mateřských škol je jednou z priorit této vlády a je také podporována z evropských fondů v současném programovém období 2014-2020. Z 88. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (SVL) II“ byla žádost na projekt školky v Ostravě – Hrabové vyřazena kvůli nesplnění pravidel programu a následně bylo zamítnutí žádosti na Váš podnět řádně přezkoumáno příslušnou přezkumnou komisí IROP. Způsob hodnocení a důvody vyřazení Vaší žádosti byly dále prověřeny při vypořádávání Vámi podaných stížností, přičemž bylo zjištěno, že žádost skutečně nesplňovala veškerá pravidla IROP. Proto s ohledem na zásadu rovného přístupu k žadatelům bylo nutné žádost z hodnocení vyřadit. Případné navýšení alokace dané výzvy na tomto závěru nemůže nic změnit, jelikož podpořeny mohou být pouze žádosti, které hodnocením úspěšně prošly. Navýšení se proto vztahuje zejména na projekty zařazené mezi náhradní projekty.

Vážený pane Orkáči, další šancí na získání evropských dotací je blížící se programové období 2021-2027, kde je aktivita zaměřená na výstavbu mateřských škol a navyšování kapacit mateřských škol je opět plánována v Integrovaném regionálním operačním programu 2021-2027. Doporučuji Vám proto sledovat informace k novému programovému období 2021-2027.

S přátelským pozdravem,

Zdroj: Události v regionech (Ostrava), 21.1. 2020

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]