Vladimír Slavík: Budoucnost samosprávy v Hrabové

Vidím to černě. Hlavním problémem  je nezájem občanů o veřejné záležitosti. Jestli se to nezlepší, pak dříve nebo později nebudeme schopni zvolit fungující zastupitelstvo. Pak  Hrabovou bude řídit pověřený úředník nebo nás připojí k obvodu Ostrava-jih. Občané si  bohužel vůbec neuvědomují negativní dosah této eventuální alternativy  na jejich každodenní život.

Ještě je čas na změnu. Nebude to jednoduché, ale za pokus to stojí.

Recept vidím v maximální snaze zajistit  alespoň základní činnost zdejších politických stran a hnutí. Je to na jejich lídrech. Tedy  konat alespoň občasné schůzky s hodnocením situace. Žádoucí by bylo i zvýšení zájmu  představitelů nejvýznamnějších místních spolků o problémy samosprávy.

Zásadní význam může mít na myšlení a konání obyvatelstva Hrabové cílevědomé působení místních mediálních prostředků. Míním tím promyšlené vysvětlování významu samosprávy, prezentaci a propagaci aktivních občanů, kritiku těch neschopných atd.

Za nejvýznamnější mediální prostředek pokládám místní časopis. Dostane se do každé rodiny a určitě ovlivňuje myšlení, názory a možná i konání lidí. Ideální by byl měsíčník.

Na místě současných zastupitelů bych zde nešetřil na financích. Vynaložené náklady se mnohonásobně dříve nebo později vrátí.

Ještě k nezájmu občanů o veřejné záležitosti. Je to vidět i v obsahu debat v místních skupinách FB a na webu Hrabova.info. Největší diskuse jsou k poměrně nedůležitým záležitostem víceméně soukromého charakteru. Zájem je také o témata se vztahem k přírodě a k ekologii. Horší  je to u témat, která se přímo dotýkají problematiky samosprávy.

Konkrétně se s nezájmem občanů setkávám i v činnosti komise výstavby, dopravy a ekologie které jsem členem. Citelně nám chybí odborník na výstavbu. Souvisí s tím i problematika územního plánu. Ti, kteří pro to mají předpoklady, nemají o tuto činnost zájem. Možná, že následkem této zdánlivé „maličkosti“ přichází náš obvod o velké peníze.

5 Komentáře

 1. Jan Dvořák říká:

  Neviděl bych situaci černě. Pokud jde o něco významného, tak se lidé zajímají. I kandidátů do zastupitelstva bylo v posledních volbách více než v kterýchkoliv volbách předtím. Co ale v zastupitelstvu chybí, jsou schopní odborníci – a pokud už se tam nějaký vyskytuje, tak nemá chuť se na řízení obvodu podílet. A pokud se týče KVDE, tak odborníci tam chybí proto, že je tam její předseda odmítá přijmout, nikoli proto, že by v Hrabové nebyli.

 2. Vladimír Slavík říká:

  Honzo Dvořáku,
  za největší problém považuji krizi politických stran včetně ČSSD Hrabová. Stačí si přečíst místní kroniku o jejím dominantním postavení v minulosti naší obce. To je téma i pro dnešek. Zamyslet se nad příčinami současného stavu. Určitě to nezavinil Radek Orkáč nebo Jirka Skalský.
  Ale stále je naděje na zlepšení. Jsem velice rád, že to nevzdáváš a máš můj obdiv a i podporu ve tvém konání.

  • Jan Dvořák říká:

   I tu skvělou minulost je potřeba číst podrobně a pak zjistíš, že ten výsledek byl volby od voleb horší, což souvisí částečně s nepříliš vydařeným starostou na počátku 30. let, ale především proto, že politických subjektů se etablovalo stále více (především KSČ). Viníků současného stavu je samozřejmě více než uvádíš, zejména ve vedení strany. To zamýšlení nad tím, zda jsme něco měli udělat jinak a co dál, probíhá permanentně. Problémem dnešní doby je to, že pro voliče není důležité, zda někdo něco užitečného dělá, ale zda vytváří mediální dojem, že něco užitečného dělá.

 3. Vladimír Slavík říká:

  Pokud jde o prestiž ČSSD v Hrabové v dávné minulosti, myslel jsem tím starostu Ludvíka Duhana v letech 1920-1931 a starostu Karla Baluška v letech 1934-1941. Ti se dnes musí “obracet v hrobě”, když pozorují činnosti nynější ČSSD v Hrabové. Doba se změnila a je nutno se tomu přizpůsobit. A to současná ČSSD nedokázala a asi nedokáže.

  • Jan Dvořák říká:

   Co dokážeme, to nech, prosím, na ČSSD a jejích lidech – výsledky uvidíš sám.

[email protected] [email protected]