Kalendář akcí v roce 2020

(Aktualizováno 20.2. 2020) Konečně jsem se dostal k finalizaci evidovaných akcí pro rok 2020 na území Hrabové, které jsou určeny pro širokou veřejnost. Prosím o důslednou kontrolu všemi zainteresovanými a pokud možno o potvrzení (kontakt na mě určitě máte), že je vše v pořádku.

Modře jsem označil akce, které se budou pořádat v areálu TJ Sokol Hrabová a červeně akce, které kolidují s jinými tradičními a měly by být přeloženy na jiný termín. Akce pořádané v areálu TJ Sokol Hrabová budou překontrolovány Danem Nováčkem a Romanem Stuchlým (Kuman), aby nedošlo ke kolizi s jejich akcemi.

Zcela jistě není seznam kompletní, ale jsou akce, u kterých není znám termín a budou dopsány později.

07.03. 2020 Maškarní pro děti (komise pro děti a mládež, TORALI, Smíšek)
07.03. 2020 Čištění potoka Zyf (Zelená Hrabová)
23.03. 2020 Zdobení kraslic (kulturní komise)
25.03. 2020 Zdobení kraslic (kulturní komise)
01.04. 2020 Koloběžky pro Hrabovany (Bokolobka tým)
01.04. 2020 Velikonoční vazby (kulturní komise)
04.04. 2020 Ukliďme Česko (TORALI)
04.04. 2020 Vítání občánků (ÚMOb Hrabová)
05.04. 2020 Vynášení Moreny (Spolek MUDr. Poláčkové)
10.04. 2020 Hledání pokladu (komise pro děti a mládež)
23.04. 2020 Kateřinský běh Hrabovou (MK Seitl)
30.04. 2020 Pietní vzpomínka (ÚMOb Hrabová)
30.04. 2020 Pálení čarodějnic (hasiči)
06.05. 2020 Koloběžky pro Hrabovany (Bokolobka tým)
21.05. 2020 Tanec v přírodě (Spolek MUDr. Poláčkové)
23.05. 2020 Malování na chodník (komise pro děti a mládež)
23.05. 2020 Pohádkový les (Spolek MUDr. Poláčkové)
23.-24.05. Chovatelská výstava (Petr Balušek)
30.05. 2020 Den s hasiči (hasiči)
30.05. 2020 Zájezd pro občany (kulturní komise)
31.05. 2020 Den dětí výlet na kolech (komise pro děti a mládež)
31.05. 2020 Vaječina (Kuman)
03.06. 2020 Koloběžky pro Hrabovany (Bokolobka tým)
05.06. 2020 Noc kostelů (Hrabovská farnost)
13.06. 2020 Nejlepší bábovka (kulturní komise)
13.06. 2020 Soutěž v požárním sportu (hasiči)
20.06. 2020 Nejlepší bábovka (kulturní komise)
20.06. 2020 Hrabovské kosy (Spolek MUDr. Poláčkové)
21.06. 2020 Dětský den na hřišti (komise pro děti a mládež)
27.06. 2020 Sokolský den plný sportu a zábavy pro děti (TJ SOKOL Hrabová)
18.07. 2020 Výstava potkanů (Barbora Veselá)
25.07. 2020 Sportovní klání seniorů (kulturní komise)
01.08. 2020 Neckyáda (hasiči)
01.08. 2020 Zábava s Kumanem a Frantou (Kuman)
28.-31.8.2020 Kinematograf (kulturní komise)
29.08. 2020 Gulášfest (TORALI, kulturní komise)
09. 2020 Beseda (kulturní komise)
09. 2020 Návštěva družební Hrabové (kulturní komise)
02.09. 2020 Koloběžky pro Hrabovany (Bokolobka tým)
05.09. 2020 Hrabovský půlmaraton (MK Seitl)
05.09. 2020 Velocipedisté v Ostravě (velocipedisté)
09.09. 2020 Koncert relaxační hudby (Spolek MUDr. Poláčkové)
14.10. 2020 Podzimní vazby (kulturní komise)
17.11. 2020 Běh 17. listopadu (MK Seitl)
21.11. 2020 Kateřinský průvod (TORALI)
22.11. 2020 Kateřinská pouť (TORALI)
24.11. 2020 Mikulášská nadílka (Spolek MUDr. Poláčkové)
29.11. 2020 Rozsvícení vánočního stromu (kulturní komise)
19.12. 2020 Živý Betlém I (Spolek MUDr. Poláčkové)
20.12. 2020 Vánoční koncert (kulturní komise)
27.12. 2020 Živý Betlém II (Spolek MUDr. Poláčkové)
31.12. 2020 Silvestrovský běh Hrabovou (Triatlet Hrabová)
  • Add to Phrasebook
    • No word lists for English -> Czech…
    • Create a new word list…
  • Copy

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]