Jednání zastupitelstva – 4.3. 2020

Zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová se koná ve středu 4.3. 2020 v 16.00 hodin v zasedací místnosti budovy Úřadu městského obvodu Hrabová, Bažanova 174/4, Ostrava-Hrabová.

Program zasedání:

1. Projednání změn jednacího řádu zastupitelstva MOb Hrabová

2. Poskytnutí účelových neinvestičních/investičních dotací spolkům a neziskovým organizacím

3. Rozpočtová opatření v roce 2020

4. Zpráva o průběhu realizace Strategie rozvoje městského obvodu Hrabová – Hrabová 2040 za rok 2019

5. Změny ve složení finančního, příp. kontrolního výboru

6. Majetkoprávní záležitosti:

a) Směna pozemků parc. č. 2164/1 a 2590/1 o celkové výměře 172m²
b) Přijetí daru pozemku parc.č. 2584/32 o výměře 13m²

7. Hlavní body a termíny zasedání zastupitelstva MOb Hrabová v roce 2020

8. Informace o činnosti RMOb mezi 10. a 11. zasedáním ZMOb

9. Různé


Materiály pracovní porady členů zastupitelstva městského obvodu Hrabová,
která se koná dne 4. 2. 2020 v 14.30 hodin v budově Úřadu městského obvodu Hrabová,
Bažanova 174/4, Ostrava-Hrabová

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]