Plánované přerušení dodávky elektřiny – 29.4. 2020

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst, 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona č, 458/2000 Sb., v platném znění.

29.04. 2020 (07:30 – 15:30) – plánovaná odstávka č. 110060689204

Ostrava – Hrabová, okres Ostrava-město

  • Krmelínská (146/62, 147/60, 148/58, 149/56, 193/52, 204/54, 219/57, 336/61, 573/50, 760/53, 831/44b, 908/48, 940/55d, 943/55C, 947/55g, 948/55a, 955/55f, 1049/61a, parc. č. 124/122)
  • Prodloužená (parc. č. 806/22)

Ostrava – Nová Bělá, okres Ostrava-město

  • Krmelínská

Upozorňujeme, že tato informace nenahrazuje legislativní povinnost provozovatele distribuční soustavy oznamovat plánované odstávky v souladu s ustanoveními § 25 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, ale má pouze informativní charakter.

Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou dobu.
Výše uvedené informace budou 15 dní před plánovaným přerušením dodávek elektřiny k dispozici na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky a následně také rozmístěny v dotčených lokalitách formou oznámení.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi si Vás dovolujeme požádat o informování dotčených odběratelů způsobem u vás obvyklým (např. umístěním oznámení na úřední desku / webové stránky, obecním rozhlasem, ve zpravodaji apod.)

Děkujeme za pochopení a za spolupráci při informování obyvatel Vaší obce.

S pozdravem
www.cezdistribuce.cz
ČEZ Distribuce, a.s. kontaktní linka: 800 850 860

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]