V září i říjnu pokračujeme se značením jízdních kol syntetickou DNA

(Aktualizováno 12.10. 2020 8:50) V Hrabovských listech byli občané upozorněni na zítřejší (13.10. 2020) možnost značení kol syntetickou DNS. Dovoluji si upozornit, že městská policie již delší dobu další rezervace termínů na značení kol nepřijímá z důvodu naplnění kapacity a další zájemci se již hlásit nemají.

Pozor, bude-li pršet, bude značení z technických důvodů dnes zrušeno. V případě dotazů volejte 720 735 125 (kontakt přímo na místo značení).

Značení jízdních kol syntetickou DNA proběhne v Hrabové ve dnech 28. září a 13. října na cyklostezce/parkovišti u železného mostu mezi Hrabovou a Vratimovem. Pozor na tiskovou chybu v Hrabovských listech, kde byl napsán nesprávný termín 3. října.

Jedná se o metodu tzv. forenzního identifikačního značení. Tato moderní metoda spočívá v nanesení netoxické látky obsahující mikrotečky se specifickým kódem. Výjimečná je také tím, že na označeném předmětu není nátěr pouhým okem viditelný a odhalit jej lze až pod ultrafialovým světlem.

Značení kol v Hrabové | Foto: Radomír Orkáč

Značení kol v Hrabové | Foto: Radomír Orkáč

Všechny sady, kterými je značení prováděno, jsou zapsány v databázi Městské policie Ostrava a také v mezinárodní databázi výrobků REFIZ (registr forenzního identifikačního značení), což v případě krádeže kola či pomůcky usnadňuje identifikaci a vrácení právoplatnému majiteli.

Značení jízdních kol syntetickou DNA metodou budou strážníci Městské policie Ostrava v září a říjnu realizovat opět na ostravských cyklostezkách. Značení probíhá pouze na objednání na č. tel. 720 735 125.

Značení je prováděno za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR a statutárního města Ostravy.

Termíny značení v říjnu

Termíny značení v říjnu

Termíny značení v září

Termíny značení v září

Převzato: https://mpostrava.cz/1014-v-zari-i-rijnu-pokracujeme-se-znacenim-jizdnich-kol-syntetickou-dna

  • Add to Phrasebook
    • No word lists for Czech -> Czech…
    • Create a new word list…
  • Copy
Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]