Vladimír Slavík: Připravovaná změna územního plánu

Současný územní plán města Ostravy (a tím i MOb Hrabové) platí od 6.6.2014. V Hrabovských novinách jsem opakovaně tomuto plánu vytýkal, že umožňuje na území Hrabové příliš  rozsáhlou výstavbu nových RD,  nevymezuje dostatečně velké plochy  pro budování občanské vybavenosti a plánuje v jižní části obce výstavbu tzv. Jižní magistrály. A to vše s  tichým souhlasem místní samosprávy.

Podle platné legislativy je územní plán v určitých časových intervalech  podrobován revizím. Ta současná  byla vyhlášena v listopadu 2018. Své připomínky zaslal  MOb Hrabová v květnu 2019 a požadoval v nich redukci některých ploch, určených pro bydlení a  rozšíření ploch, určených pro občanskou vybavenost. Ke stavbě Jižní magistrály městský obvod připomínky neměl.

Příslušný odbor magistrátu zvážil zaslané připomínky všech  městských obvodů, majitelů nemovitostí a dalších oprávněných osob a institucí, připojil některé doplňky vlastní  a vyhlásil  na 12. listopad 2020 veřejné projednání návrhu na změny Územního plánu Ostravy. Prostudoval jsem si tyto podklady a zjistil následující skutečnosti:

Pokud jde o zastavitelné plochy pro bydlení, tak požadavkům  MOb Hrabová vyhověno nebylo.  Původně plánované plochy pro bydlení v okolí ul. Domovské a ul. K Pilíkům  zůstaly beze změny.  Poněkud je zmenšena plocha B 220 v blízkosti ul. Na Farském, plocha  B 221 mezi ul. Domovskou a Šolcovou, plocha B 225 v blízkosti ul. Poplužní a B 230 mezi ul. Na Hurtě a Na Janošku. Celková velikost ploch určených pro bydlení se zmenšila z původních 24 ha na 20 ha.

Pokud jde o zastavitelné plochy pro občanskou vybavenost, tak vzniklo několik nových v oblasti ul. Krmelínské.

Bylo vyhověno požadavku majitelů dvou parcel v blízkosti ul. K Pilíkům  na změnu původních zahrad na plochy pro bydlení.

Významná změna nastala v jižní části obce.  Trasa Jižní tangenty v úseku Paskovská-Mostní již není pouhou územní rezervou, ale  je „návrhovým prvkem na silniční síť I. třídy“. Její vybudování bude mít pro Hrabovou velmi negativní důsledky, protože zcela oddělí obec od řeky Ostravice, naruší zalesněnou plochu po bývalé struskové haldě  VŽ a biokoridory na levém břehu Ostravice a přeruší  dnešní cyklostezku, spojující Hrabovou s pravým břehem této řeky.

Suma sumárum: Z původní Velké Hrabové se časem stane Malá Hrabová, oddělena od okolního světa na straně východní  Tajgou a Jižní magistrálou, na  straně západní  dálnicí D 56.

Do původní zástavby je v souladu s platnými územními studiemi vtěsnáno  7 skupin nových RD (paneláky naležato).  Uvnitř obce vznikne místní „magistrála“, tvořena „ulicemi“ Domovskou a K Pilíkům. Plán na vybudování „Srdce Hrabové“ zůstane pouhým přáním několika místních pošetilců.

Těžko lze předpokládat, že listopadové veřejné projednání návrhu ÚP Ostravy na tom něco změní.

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]