Multifunkční hala pro všechny jako součást sportovního areálu TJ Sokol Hrabová

Vybudování sportovní haly je jedním z bodů strategického plánu rozvoje MOb Ostrava-Hrabová. Na realizaci tohoto projektu pracují členové výboru TJ Sokol Hrabová ve spolupráci se starostou již několik let. Vznikl by tak ucelený komplex sportoviště, který by důstojně reprezentoval náš městský obvod nejen svými technickými možnostmi, ale i svým estetickým přínosem (ulice Mostní je již nyní místní nejfrekventovanější komunikací). Zároveň by zůstala zachována zelená plocha tréninkového hřiště, kterou budou moci i nadále využívat všechny místní složky k pořádání masových sportovních a kulturních akcí pod otevřeným nebem.

Vizualizace haly z původní studie | TJ Sokol Hrabová 2017

Vizualizace haly z původní studie | TJ Sokol Hrabová 2017

Umístění haly v areálu TJ Sokol Hrabová

Vedení TJ Sokol Hrabová předpokládá, že nová multifunkční hala bude postavena včetně technického zázemí částečně na pozemku TJ Sokol Hrabová (v místě stávající budovy šaten, bytu správce areálu a přilehlé zahrady), na pozemcích u nového kruhového objezdu, které jsou v majetku MMO a částečně na pozemcích, kde dnes stojí rodinný domek, který je potřeba vykoupit. Předpokládá se, že pozemky v majetku TJ Sokol Hrabová, na kterých bude hala stát, se před zahájením výstavby převedou do majetku MOb Ostrava-Hrabová.

Areál, a tedy i plánované umístění haly s parkovištěm, je situován v místech, které dopravně nezatěžuje Paskovskou ulici (bezproblémový příjezd z Místecké i Frýdecké ulice) – viz přibližné zakreslení samotné haly na mapy.cz. Postavením haly kdekoliv jinde (např. poblíž základní školy na Šídlovci) je nevhodné i právě z důvodu dalšího zatížení Paskovské ulice. Intenzita dopravy u základní školy v době špičky přesahuje hranici 7000 aut za hodinu.

Situační výkres

Situační výkres

 

Situační výkres - samotná budova haly | mapy.cz

Situační výkres – samotná budova haly | mapy.cz

Národní sportovní agentura (NSA) + MOb Ostrava-Hrabová + Ostrava = financování stavby

Protože se jedná o finančně velmi náročnou stavbu, podařilo se vedení TJ Sokol nechat zapsat tento projekt do strategického plánu Magistrátu města Ostravy (je jeho součástí již přibližně 4 roky), který výstavbu multifunkční haly v Hrabové považuje za jednu z priorit rozvoje sportovních areálů v rámci celého města. Stavba haly by měla být financována z prostředků MMO, NSA a také za přispění MOb Hrabová.

Z komunikace s náměstkyní primátora města Ostravy paní Andreou Hoffmanovou jasně vyplynulo, že město Ostrava je nakloněno finančně dotovat stavby, které samy obvody mají jako jednu z priorit a jsou schopni z vlastního rozpočtu tuto akci podpořit. NSA je na tom podobně, dokrývá dotačně akce, které mají podporu z více míst a jsou na tyto akce vypsány pravidelně dotační tituly.

Aktuálně (leden 2021) šel MOb Ostrava-Třebovice stejnou cestou v případě výstavby jejich sportovní haly:

„Od Třebovic jsme převzali projekt, který obvod připravil a dovedl až do fáze zpracované dokumentace pro provedení stavby. Jako město v dalších krocích podáme do konce ledna žádost o dotaci u Národní sportovní agentury, díky které v případě úspěšnosti získáme externí zdroje na realizaci. Celkové náklady jsou v tuto chvíli odhadovány na 110 milionů korun. Padesát milionů chceme získat z dotace, o další náklady se podělí město s městským obvodem. Realizace bude trvat 18 měsíců, zahájíme ji v závislosti na získání dotace a výběr dodavatele,” uvedla resortní náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová.

Vizualizace haly z původní studie | TJ Sokol Hrabová 2017

Vizualizace haly z původní studie | TJ Sokol Hrabová 2017

Hala bude v majetku MOb Ostrava-Hrabová a bude sloužit všem

Celá hala bude v majetku MOb Ostrava-Hrabová, který sice bude hradit veškerý provoz, ale zároveň bude prostory pronajímat a inkasovat nájmy. Aby se však mohl tento projekt realizovat i z prostředků MMO je vše podmíněno tím, že investorem bude MOb Hrabová. Proto by také TJ Sokol musel pozemky pod celým objektem předat městskému obvodu. TJ Sokol může figurovat jako koordinátor, ale stavět bude muset obvod.

Pro vedení TJ Sokol je důležité, aby všichni zastupitelé a široká veřejnost věděli, že hala nebude primárně postavena pro fotbal, ale pro využití širokou veřejností. V hale by se sportovalo nejen organizovaně (turnaje, soutěže, tréninky, atd.), ale i všeobecně (badminton, pingpong, aerobik, jóga atd.). Současně by hala měla sloužit kulturnímu vyžití všech občanů (besídky, plesy, divadlo pro děti, setkání seniorů, přednášky a spoustu dalších aktivit).

Velikost “herní” plochy

Z požadavku na “správnou” velikost využitelné plochy by se nemělo uhnout. Aby se eliminovala každoroční výše výdajů za provoz haly, je potřeba halu co nejvíce pronajímat a využívat. Haly v okolí, které jsou využívány nebo se staví, nemají předepsané rozměry 40m x 20m. Taková plocha je potřeba pro pořádání mistrovských soutěží pro různé sporty. Všude se sice píše, že haly velikosti 30×18 (např. Nová Bělá) mohou být využívány k profesionálním soutěžím, ale to není pravda. Paní náměstkyně Hoffmannová bude výstavbu “naší” haly podporovat právě pro jeji plánovanou velikost.

Podstatná je podpora od zastupitelů v Hrabové

Nejdůležitější, proč vlastně TJ Sokol rozjíždí tento proces seznamování s jejich vizí je to, že se musí nechat zpracovat projektová dokumentace, na kterou nemá TJ Sokol potřebné finanční prostředky. Bez projektové dokumentace nelze navíc žádat o dotaci u MMO a ani NSA.

Představitelé TJ Sokol Hrabová věří, že tak jak před volbami v roce 2018 všechny strany dávaly najevo náklonnost a podporu výstavbu této významné stavby v Hrabové, bude tomu tak i nyní a tímto vstřícným krokem začne nová etapa vzájemného, ještě silnějšího vztahu mezi Sokolem a MOb Ostrava-Hrabová.

Zdroj: Materiály předložené zastupitelům dne 7.10. 2020.

 

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]