Rozšíření veřejného osvětlení na ulici K Pilíkům

Lze jen těžko pochybovat, že samospráva zapomíná, že oblast ulic Poplužní a K Pilíkům je součástí Hrabové. Není zde kanalizace, povrch vozovky buď chybí, nebo se musí neustále opravovat, je zde poměrně zásadní problém se spodní vodou, realizace nového odlehčovacího kanálu Ščučí je v nedohlednu (hrozí zde záplavy) a dokonce zde i chybí veřejné osvětlení.

Konec světa: Zde navržené osvětlení končí

Konec světa: Zde navržené osvětlení končí

Jelikož právě po ulici K Pilíkům běhám snad každý den, stále mě někdo zastavuje a ptá se mě, proč je samospráva ignoruje. Po necelých dvou letech, kdy jsem vše řešil na zastupitelstvu, opakovaně kontaktoval nejprve starostu, pak místostarostku a nakonec úřad, hlásím úspěch – konečně vznikla technická zpráva, která řeší alespoň osvětlení. Teď jen na realizaci najít peníze!

Moje evidence: [0048] Rozšíření veřejného osvětlení – K Pilíkům, Na Hurtě, Lužná

Předmětem projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby je doplnění veřejného osvětlení v dosud neosvětleném úseku ul. K Pilíkům v Ostravě, městském obvodu Hrabová. Rozsah stavby vychází z požadavku objednatele projektové dokumentace a je zřejmý z výkresu. Celé zájmové území stavby se nachází na území Statutárního města Ostravy, v městském obvodu Hrabová, v katastrálním území Hrabová. V rámci stavby bude vybudováno celkem 9 ks nových světelných míst napojených na stávající rozvod veřejného osvětlení na ul. Poplužní.

Technická zpráva (PDF)

Situační mapka navrženého veřejného osvětlení

Situační mapka navrženého veřejného osvětlení

 

 

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]